Utrecht 60 jaar terug: opening van het nieuwe U-café

Foto: UN

Vrijdagmiddag 24 februari 1961 opende burgemeester De Ranitz het in de voormalige Dietsche gevestigde universiteitscafé. Daarbij maakt hij de naam van het herboren café bekend door een doek weg te trekken voor een bord waarop geschilderd was: Pandoer. Als dit iets te maken te maken heeft met de doos van Pandora kan er nog van alles uitkomen, grapte de burgemeester. Zo was te lezen in het Utrechtsch Nieuwsblad op zaterdag 25 februari 1961.

De Ranitz zegt dat hij van plan is om iets aan te bieden in effigie, in beeltenis. De zin Iam repleatur denuo uit de tweede strofe van het Io vivat lijkt hem zeer geschikt als motto voor dit U-café. Het Utrechtsch Nieuwsblad geeft er gelijk de vertaling bij voor de niet-latinisten: opdat het opnieuw gevuld worde. Wat dat vullen kan inhouden laat burgemeester De Ranitz in het midden. ‘In ieder geval denk ik aan drank, wetenschap en inspiratie.’
Burgemeester De Ranitz noemde het openbaar gezelligheidsleven een noodzakelijk onderdeel van het stedelijk leven. En hij merkte op dat het café dicht bij het stadhuis ligt. ‘Ik heb gelezen dat het stichtingsbestuur verschillende categorieën wil toelaten, maar ik vraag mij af of gemeentebestuurders ook welkom zijn. Zo ja, dan zullen de gemeente-secretaris en ik graag van de gelegenheid gebruik maken zo af en toe eens aan te komen. En als onze functie niet interessant of hoog genoeg is kom ik wel als oud-Leidenaar…’
Voor de toespraak van de burgemeester zei de president-curator, mr. C.Th.E. graaf van Lynden van Sandenburg, dat het hem was opgevallen dat onder de toegelaten categorieën het curatorium van de universiteit niet werd genoemd. ‘In de volgende vergadering van curatoren zal ik er mededeling van doen dat wij kennelijk niet welkom zijn…’
De president-curator zei dat hij er altijd moeite mee had om uit te maken wat het belangrijkste is: de collegezaal of het gebouw voor het gezelligheidsleven. ‘In ieder geval juichen wij het initiatief tot opening van dit café van harte toe.’ Vervolgens begaf de president-curator zich naar de tapkraan om voor de rector-magnificus het eerste glas bier te tappen.

Lees ook:

Utrecht 60 jaar terug: Anton Geesink traint in Tokio

Utrecht 60 jaar terug: raadslid overlijdt tijdens vergadering

Utrecht 60 jaar terug: een invalidenwagen voor mevrouw Jansen

Reacties