Utrecht 60 jaar terug: raadslid overlijdt tijdens vergadering

Foto: UN 1961

Het lid van de Utrechtse gemeenteraad, de heer G.A.J. van den Boogaard, wordt donderdagavond 26 januari 1961 tijdens de vergadering van de raad om even voor tien uur door een hartaanval getroffen. Nadat hem direct door twee raadsleden-artsen eerste hulp was verleend werd de heer Van den Boogaard naar het ziekenhuis vervoerd. Kort na aankomst is hij daar overleden. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op vrijdag 27 januari.

Direct toen de heer Van den Boogaard door de hartaanval werd getroffen schorste burgemeester De Ranitz de vergadering. De raadsleden-artsen dr. Jongh en Hardij snelden toe. Na een kort onderzoek werd hartmassage toegepast. Inmiddels werd de echtgenote van de heer Van den Boogaard, een geestelijke en de G.G.D. gewaarschuwd. Kort voor het vervoer werd hem het heilig oliesel toegediend.
De raad, die diep getroffen en in doodse stilte het droeve schouwspel stond aan te zien, kon van de beide geneesheren weinig hoop krijgen dat de heer Van den Boogaard het leven zou behouden. In diepe verslagenheid ging men hierna uiteen.
De heer Van den Boogaard klaagde al enkele dagen over pijn in de borst en hij had zich juist dezer dagen onder behandeling van een arts gesteld. Hij is op 11 november 1913 geboren en was secretaris van de Katholieke Arbeiders Beweging afdeling Utrecht. Sedert 1945 was hij lid van de raad.
De heer Van den Boogaard vervulde vele functies in het maatschappelijk leven. Zo was hij voorzitter van de bouwvereniging Stichting Eigen Huis, secretaris van de KVP te Utrecht, bestuurslid van de r.-k. lagere technische school Sint-Maarten en van de gemeentelijke instelling voor maatschappelijke zorg. Het overleden raadslid liet een vrouw en vijf kinderen na.
Het Utrechtsch Nieuwsblad meldt tot slot dat de teraardebestelling is bepaald op dinsdag 31 januari om 11.45 uur op de r.-k. begraafplaats St. -Barbara aan de Prinsesselaan, na kerkelijke plechtigheden in de St.-Ludgeruskerk (Zuilen)
Die vrijdagmiddag herdacht burgemeester De Ranitz het overleden raadslid bij de aanvang van de raadsvergadering met een gevoelvol woord, waarin hij op de vele kwaliteiten van de heer Van den Boogaard wees.

Reacties