Team SVP en CROSS Architecture wint tender Internationale School Utrecht

Foto: SVP

Uit een selectie van vijf bureaus is de visie van SVP en CROSS voor de Internationale School in Utrecht als winnaar uit de bus gekomen. Samen met DWA, Pieters Bouwtechniek en Copijn landschapsarchitecten is in een korte tijd een visie neergelegd voor een school voor kinderen van 4 tot 18 jaar van de gecombineerde basis- en voortgezet onderwijsschool. De school maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen op de campus van de universiteit Utrecht. Samen met de Internationale School Utrecht, de Universiteit Utrecht en de gemeente start nu de uitwerking van de visie tot een ontwerp.

Het voorstel is een duurzaam gebouw. De hoogste ambities zijn gesteld op het gebied van Frisse Scholen, GPR, energieneutraliteit, BREEAM en circulariteit. Een uitnodigende entree is essentieel voor een school. Het beoordelingsteam zegt hierover: “De ingang met trap en spiegelplafond ligt op een logische plek, de verkeersstromen zijn slim gescheiden, positief is de splitsing van de entree. Het voelt organisch, open en verwelkomend. Mooie combinatie van klaslokalen en “common areas” en alles in een fraaie verbinding met de buitenruimte en het landschap.”
In de visie van SVP en CROSS is het gebouw op een logische manier ingedeeld: de jongste kinderen beneden en de oudere boven. In het hart van het gebouw is ruimte voor ontmoeting: hier is sport, muziek of drama de samenbindende factor. Het voorstel is dan ook georganiseerd rond het auditorium waarbij de muziek studio’s direct bij binnenkomst zichtbaar zijn. Je hoeft elkaars taal niet per se te spreken, maar hier vind je elkaar in gemeenschappelijke interesses waarbij je elkaar spelenderwijs leert kennen. 
In het ontwerp krijgt de ISUtrecht een buitenruimte die uitdaagt tot sport en spel, die de fantasie prikkelt en waar je vooral ook af en toe lekker vies mag worden. SVP en CROSS stellen verschillende sferen voor: Urban voor de oudere kinderen en natuurlijk voor de jongsten, met sport als verbinding. Dit wordt uitgewerkt in verschillende tuinen en pleinen met dezelfde vloeiende lijnen als het gebouw, begrensd door hagen, randen en hoogteverschillen. 
Gebouw en buitenruimte zijn vanuit dezelfde gedachte verder uitgewerkt: de glooiende lijnen van het gebouw komen terug in de buitenruimte. Van binnen naar buiten worden de ruimtes steeds groter, je voelt het landschap dichterbij komen. 

Reacties