Utrecht 60 jaar terug: een eigen ’tehuis’ voor Griekse arbeiders

Foto: UN 11-11-1963

Onder grote belangstelling opende de ambassadeur van Griekenland, de heer P. Verikios zaterdagmiddag 9 november 1963 Het Griekse Huis, een ontspanningsverblijf voor Griekse werknemers in Utrecht. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op maandag 11 november 1963.

Het Griekse Huis is wel een wijdse naam voor het lokaal aan de Alendorpstraat, vindt het Utrechtsch Nieuwsblad. De Grieken kunnen er lang niet allemaal tegelijk in. De Commissie bijstand buitenlandse werknemers in Utrecht heeft blijkbaar niet kunnen voorzien dat in korte tijd tussen het aanvaarden van de ruimte en het in gebruik nemen ervan, het aantal Griekse werknemers in Utrecht gestegen is van 200 tot 700. Maar het belangrijkste is bereikt. Er is een tehuis voor de Grieken, waar zij met elkaar de eigen Griekse sfeer scheppen.
Vooral het bedrijfsleven heeft zich ingezet voor het tot stand komen van dit ontspanningscentrum. Enkele Utrechtse bedrijven financieren grotendeels het werk van de commissie, die geheel uit vrijwilligers bestaat.
De voorzitter van de commissie bijstand buitenlandse werknemers, de heer M.J.M. Ahasmann, wees in zijn openingswoord op het belang dat de bedrijven hebben bij een goede aanpassing van de buitenlandse werknemers, nu al ruim 1500.
Integreren in de Nederlandse samenleving binnen enkele jaren is niet mogelijk. Velen willen alleen maar geld verdienen en hun familie uit de zorgen helpen.
Juist in deze gevallen moet men alles in het werk stellen om ernstige ontsporingen te voorkomen. Deze zijn immers niet alleen ongezond voor de samenleving, ze kunnen tevens de arbeidsprestatie ongunstig beïnvloeden, zo zei de heer Ahsmann.
Hij weest op de problemen die zich voordoen. Vele zaken vragen nog om een afdoende oplossing. De huisvesting blijft een moeilijk punt. De werkgevers kennen gelukkig hun verantwoordelijkheid en zorgen styipt voor de bij contract verplichte huisvesting. Het is vooral de onregelmatige komst van de arbeidskrachten die het vlotte verschaffen van passende woonruimte bemoeilijkt.
Voor de Grieken zelf was er ’s avonds een feest. Niet in het gebouw, dat zou met geen mogelijkheid gaan, maar in het Casino aan het Paardenveld, waar genoeg ruimte was voor de Griekse dansen.

Cookieinstellingen