Victor Everhardt wordt wethouder in Amsterdam

Foto: D66

Vandaag heeft Victor Everhardt zijn vertrek als wethouder in Utrecht aangekondigd. Hij wordt vanaf november 2019 wethouder voor D66 in Amsterdam. Victor is ruim 9 jaar wethouder geweest voor D66 in Utrecht. Hij was wethouder van onder meer volksgezondheid, jeugd, werk & inkomen en het stationsgebied.

Als wethouder Volksgezondheid zette hij zich in voor gezond stedelijk leven in al haar facetten: van het tegengaan van gezondheidsverschillen in de stad tot schone lucht. Victor Everhardt pleitte voor een gecontroleerd, op volksgezondheid gestoeld beleid ten aanzien van wietproductie en coffeeshops. Hij was lid van de bestuurlijke VNG werkgroep modernisering Cannabisbeleid, die hierover een landelijk advies uitbracht.
Onder het wethouderschap van Victor Everhardt transformeerde het stationsgebied totaal. Het nieuwe Utrecht centraal werd geopend, als ook het iconische Bollendak dat Hoog Catharijne aan het stationsgebied verbindt. Ook mocht Victor Everhardt afgelopen augustus de grootste fietsenstalling ter wereld openen.
Van 2014 tot 2018 was hij tevens wethouder Werk en Inkomen en streed hij (en kreeg hij) bij het rijk voor Utrecht voor een experiment met een regelarme bijstand. Een manier voor de gemeente om te bekijken of we met minder regels meer mensen aan het werk krijgen of kunnen laten meedoen in de stad.
Sinds 2014 was Victor Everhardt ook eerste loco-burgemeester. Tijdens de ziekte van Burgemeester van Zanen eind 2017, nam hij tijdelijk diens portefeuille Openbare Orde en Veiligheid over. Victor Everhardt zette zich door de jaren heen niet alleen in Utrecht, maar ook landelijk in voor zeer verschillende thema’s die hem na aan het hart lagen. Zo was hij voorzitter van de VNG-commissie Jeugd, waar hij onder meer pleitte voor specialistische jeugdhulp dichter bij huis en voor een goede overgang voor jongeren in de jeugdzorg die 18 jaar worden. In Utrecht gaf hij zijn jeugdbeleid ook concreet handen en voeten door jongeren zelf te laten meelopen en meepraten over zijn beleid.
De procedure en het profiel voor de opvolging van Victor Everhardt zal binnenkort worden gepubliceerd.

Lees ook:

‘Het gaat niet alleen om de afwezigheid van ziekte’

Utrecht dient aanvraag in voor experiment met bijstand

Cookieinstellingen