VVD presenteert conceptverkiezingsprogramma Thuis in Utrecht

Foto: VVD

Vanochtend heeft de programmacommissie van de Utrechtse VVD, het verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Thuis in Utrecht’ aangeboden aan de voorzitter en lijsttrekker van de Utrechtse VVD. Dat gebeurde tijdens de presentatie van het programma op Utrecht Centraal.

Gertjan te Hoonte, voorzitter van de programmacommissie: “Utrecht is een populaire stad om te wonen, te leven en te werken. De populariteit zorgt ervoor dat Utrecht groeit. Dat biedt kansen, maar zet ook de leefbaarheid in de stad onder druk. De VVD doet in dit programma voorstellen om de leefbaarheid in de stad te behouden en te verbeteren.”

Inzet is dat Utrecht ook Utrecht blijft. Lijsttrekker Dimitri Gilissen: “Het gaat goed in Utrecht, maar mensen maken zicht terecht zorgen of dat wel zo blijft. We willen dat Utrecht in beweging blijft, er meer banen komen en dat de gemeente er voor haar bewoners is. Utrechters moeten op de gemeente kunnen rekenen.”

De VVD wil dat de gemeente meer doet met alle goede ideeën, maar ook klachten, van bewoners en ondernemers. “Van het aanpakken van zwerfafval tot het oplossen van onveilige situaties bij de route naar school, de gemeente heeft een verantwoordelijkheid naar de Utrechters om zaken goed op orde te hebben.”

Aantal voorstellen uit het programma:

De VVD wil geen nieuwe tippelzone in Utrecht, de bestaande zone kan worden afgebouwd en gesloten in uiterlijk 2020

Het experiment met gratis bijstand wordt gestopt

Meer waardering voor het mbo, onderzoek naar kansen MBO-campus in Leidsche Rijn en samenwerking met Lage Weide

Ozb en woonlasten gaan omlaag

De precario- en hondenbelasting worden afgeschaft

De VVD wil meer horeca en voorzieningen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern mogelijk maken

Er komt geen tweede, permanente asielzoekerscentrum (azc) in Utrecht

Betere controle op fraude met uitkeringen: fraudeurs ontvangen een aantal maanden geen uitkering en moeten onterecht ontvangen geld terugbetalen

Stimuleren cultureel ondernemerschap: maximaal 50% subsidie

Utrecht als congresstad weer op de kaart zetten

Milieuzone afschaffen

Geen nieuwe stadsboulevards, wel vergroenen van wegen

Achterstallig onderhoud parken, pleinen en straten wegwerken

Moreelsebrug verbinden met perrons Utrecht Centraal

Uitgifte in erfpacht voor alle vormen van gebruik afschaffen

De VVD wil meer handhavers (boa’s) op straat om overlast te bestrijden

Meer inzet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Oplossen wachtlijsten populaire sporten (zoals voetbal en hockey)

De leden van de Utrechtse VVD zijn nu aan zet. Zijn kunnen tot uiterlijk maandag 25 september 17:00 uur wijzigingsvoorstellen indienen. De ledenvergadering stelt het definitieve programma vast op woensdagavond 27 september.

Reacties