High Five: nieuwe studentenwoningen in het Utrecht Science Park

Foto: gemeente Utrecht

Onder de titel ‘High Five’ wil Stichting Studenten Huisvesting (SSH) 800 tot 900 studentenwoningen bouwen in het Utrecht Science Park. De komst van de studentenwoningen is een stap dichterbij, nu het college van burgemeester en wethouders de bouwenvelop heeft vastgesteld. De bouwenvelop is de uitwerking van de onderzoeksvragen in een document en vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie.

In ‘High Five’ komen zelfstandige studentenkamers en studentenkamers met gedeelde voorzieningen. Daarnaast komen op de begane grond voorzieningen voor een breder publiek, zoals horeca. De SSH wil deze studentenwoningen bouwen aan de Cambridgelaan, tussen de studentencomplexen Johanna en Cambridgelaan.
De nieuwbouw bestaat uit twee wooncomplexen, waarvan het onderste deel aan elkaar vastzit. Onderin komen voorzieningen zoals horeca en studieruimten. De gebouwen worden ongeveer 74 meter hoog. Omdat dit het vijfde studentencomplex op het Utrecht Science Park is, heet het de ‘High Five’.
Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het is mooi dat High Five weer een stap dichterbij is gekomen. De druk op de Utrechtse woningmarkt is ook voor studenten erg hoog. SSH helpt met dit project om die druk te verminderen. Bovendien zorgt het voor extra dynamiek en levendigheid in het Utrecht Science Park. Als er meer mensen wonen, is het voor ondernemers (horeca en winkels)  ook aantrekkelijk om zich daar te vestigen. Daarmee krijgen bewoners dagelijkse voorzieningen op ’10 minuten afstand’ binnen handbereik.”
De nieuwbouw sluit volgens het college aan bij het Ambitiedocument Utrecht Science Park en de nu ter visie liggende ontwerp-omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park. In het Ambitiedocument USP is aangegeven dat in het gebied ten zuiden van de Cambridgelaan ruimte is voor versterking van de woonfunctie rondom de bestaande wooncomplexen. In de Omgevingsvisie USP is ervoor gekozen om extra woningen in het Utrecht Science Park mogelijk te maken, ook als basis voor een beter voorzieningenniveau en in het licht van de stedelijke en regionale bewonersbehoefte.
De voorwaarden voor het plan staan in de bouwenvelop, net als de wensen en eisen van het bouwen van een nieuw studentencomplex. Zo moeten er 800 tot 900 zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen worden gerealiseerd, inclusief studentenwoningen voor mindervaliden. In de directe omgeving komen plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Verder komen er voldoende parkeerplekken voor fietsers en een goede bereikbaarheid voor voetgangers.


 

Reacties

Cookieinstellingen