Voortbestaan Kathedrale Koor Utrecht in gevaar

Foto: Kathedrale Koor Utrecht

Wegens aangekondigde flinke bezuinigingen komt aan het eind van dit jaar het voortbestaan van het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) serieus in gevaar. Het KKU vreest dat de grote kwaliteit van het koor en haar unieke repertoire verloren zal gaan. Ook de verbinding met getalenteerde jonge zangers van de Kathedrale Koorschool van Utrecht kan dan niet langer gewaarborgd blijven. Om dit dreigend onheil af te wenden is het koor nu dringend op zoek naar middelen om ook na november 2020 op hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen voortbestaan.

Het Kathedrale Koor Utrecht vierde in 2019 nog het 150-jarig bestaan. Het koor heeft een geheel eigen plek in de geschiedenis van de Nederlandse koormuziek, mede door de band met de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Leerlingen van deze bijzondere basisschool krijgen naast het reguliere onderwijscurriculum iedere dag zang-en muziekles. Vanaf groep 7 krijgen zij bovendien 3 uur per week koorrepetitie als lid van het KKU, onder leiding van de dirigent van het koor, Gerard Beemster. In ons land is er alleen in Haarlem nog een vergelijkbare basisschool, naar het model van de wereldberoemde koorscholen in bijvoorbeeld Engeland en Duitsland. De instroom van jong zangtalent in het Kathedrale Koor en de intensieve begeleiding van het koor door een professionele topdirigent leggen de basis voor een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Het Kathedrale Koor treedt met grote regelmaat op in binnen- en buitenland en is een icoon van het Nederlandse (kerk)muziek-culturele erfgoed.
De huidige dirigent Gerard Beemster zal eind november 2020 na een dienstverband van bijna ruim 31 jaar met pensioen gaan. Het kerkbestuur van de parochie, waar de Sint-Catharina kathedraal onder valt, is de formele werkgever van de kerkmusici. Onder andere vanwege de financiële kaders van het Aartsbisdom voor kerkmusici, is het kerkbestuur genoodzaakt om bij die gelegenheid het bestaande dienstverband met van 12 naar 4,5 uur per week terug te brengen; daaronder vallen ook de urenkoorrepetitie ten behoeve van de leerlingen van de Koorschool. Ook stopt de bijdrage in de beheerskosten. Alles bij elkaar vervallen hierdoor de basisvoorwaarden om het huidige kwaliteitsniveau van het KKU te kunnen handhaven. Voor het voortbestaan van het Koor moet dus gevreesd worden, tenzij er financiële ondersteuning van derden wordt gevonden.

Reacties