Gemeente verleent vergunning voor biomassa gestookte asfaltcentrale op Lage Weide

Foto: space drifter via pixabay

De gemeente verleent vergunning voor een biomassa gestookte asfaltcentra op Lage Weide. Biomassa is volgens het college het minst wenselijke, maar in dit geval enige alternatief voor aardgas. Voorwaarde is wel dat er alleen schone biomassa, afkomstig van duurzaam beheerd bos, verbrand mag worden.

De Asfaltcentrale Lage Weide B.V. had eerder al een vergunning gekregen voor een gasgestookte asfaltcentrale. De Asfaltcentrale Lage Weide B.V. wil echter biomassa als brandstof toe gaan passen. Het college ziet daarin geen aanleiding om medewerking aan de vergunningverlening te onthouden.
Wel moet de vergunning op een aantal onderdelen worden aangepast. Zo moet de Asfaltcentrale Lage Weide B.V. periodiek rapporteren over de herkomst van de biomassa. Ook moet er gerapporteerd worden over de emissiemetingen.
Door de komst van de asfaltcentrale kan een geluidswal bij de motorcrossbaan op Lage Weide gerealiseerd worden. De geluidswal wordt gefinancierd door ongeveer 1000 m2 gemeentegrond, die ten koste gaat van de ruimte van de motorcrossbaan, aan de Asfaltcentrale Lage Weide B.V. te verkopen. Deze grond is nodig voor het ontsluiten van de centrale.

Lees ook:

Asfaltcentrale wordt verplaatst waarmee woningbouw mogelijk wordt

Motor Crossvereniging Utrecht krijgt geluidwerende wand

Woningbouw mogelijk in Centrale Zone Leidsche Rijn

Reacties