Woningbouw mogelijk in Centrale Zone Leidsche Rijn

Foto: Veenenbosenbosch.nl

UTRECHT – Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Nedal KWS’ vast te stellen. Nieuwe woningbouwontwikkelingen in dit gebied – de Centrale Zone van Leidsche Rijn – worden mogelijk dankzij de voortschrijdende technologische ontwikkelingen waardoor de bedrijven minder overlast van geluid, stof en stank veroorzaken voor omwonenden. Dit meldt de gemeente.

In het bestemmingsplan wordt zowel de bestaande situatie vastgelegd, als een actueel juridisch planologisch kader voor de modernisering en ontwikkeling van de bedrijven Nedal Aluminium B.V. en Asfalt Centrale Utrecht KWS Infra B.V. en de directe omgeving. De huidige geluidzonering van het industrieterrein wordt aangepast aan de afspraken uit 2007 en aan de huidige vergunde situatie van de betrokken bedrijven. Met dit bestemmingsplan worden ontwikkelingen gefaciliteerd die op basis van de huidige milieuvergunningen noodzakelijk zijn. Dit geldt met name voor de asfaltcentrale.

Minder overlast
Door de toepassing van nieuwe technieken en het bouwen van een hogere schoorsteen geeft het bedrijf minder overlast voor de omgeving. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt ook voorzien in een goede beheersregeling voor de bedrijven in het plangebied. Hierdoor ontstaat er meer rechtszekerheid voor de omgeving.

Gemeenteraad
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Daarnaast is in het plan een ambtelijke wijziging doorgevoerd. De vaststelling door de gemeenteraad is gepland in april of mei 2016.

Bron: utrecht.nl

Reacties