4000 nieuwe studentenwoningen in de pijplijn

Foto: gemeente Utrecht

Utrecht is hard bezig om het tekort aan studentenkamers in te lopen. De komende jaren komen er op verschillende plekken in de stad ruim 4.000 nieuwe studentenwoningen bij. Dat staat in de brief over de stand van zaken Actieplan Studentenhuisvesting die gisteren naar de gemeenteraad is gestuurd.

In 2017 zijn tot nu toe 60 nieuwe studentenwoningen op het Veemarktterrein gerealiseerd en 251 woningen aan de Vliegend Hertlaan. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van grotere projecten die de komende jaren worden opgeleverd.

In 2018 worden 482 woningen gerealiseerd aan de Briljantlaan en in Leidsche Rijn Centrum. In 2019 staan in totaal 1.171 woningen op de planning aan de Gerbrandystraat (Belastingkantoor), het KPN terrein en op de locatie van Ziekenhuis Oudenrijn. In 2021 komen maar liefst 2199 nieuwe studentenwoningen op de NPD strook in Centrum Overvecht en aan de Archimedeslaan. Op basis van deze cijfers is de verwachting dat het tekort aan studentenwoningen eind 2021 nagenoeg is ingelopen.

Utrecht huisvest op dit moment 30.800 studenten en volgens de lokale Monitor van Kences 2016 zijn nog eens 5.100 studenten op zoek naar een kamer. Daarnaast groeit het aantal internationale studenten. Voor hen is het lastiger om een kamer te vinden dan voor Nederlandse studenten vanwege het gebrek aan inschrijfduur bij sociale huisvesting, het hospiteersysteem in veel studentenhuizen, de taalbarrière en het feit dat een deel van de Nederlandse studenten liever niet met buitenlandse studenten wil wonen. De gemeente, de studentenhuisvesters en onderwijsinstellingen zetten zich gezamenlijk in om het huisvestingsaanbod voor internationale studenten te verbeteren. Onder andere door het vergroten van het aanbod in nieuwe complexen en het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden van internationale studenten in bestaande huisvesting. Het college gaat binnenkort het gesprek aan met de Universiteit om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om ook voor de langere termijn de gewenste internationalisering van de onderwijsinstellingen en de huisvestingsmogelijkheden van onze stad meer met elkaar in lijn te brengen.

Het college rapporteert twee keer per jaar over de voortgang over het actieplan Studentenhuisvesting, de resultaten van het Huurteam en de aanpak Huisjesmelkers. Over het Huurteam en de Huisjesmelkers is voor de zomer al gerapporteerd. In 2017 is de huurprijschecker ontwikkeld. Hiermee kan een student snel zien wat de maximaal redelijke huurprijs is voor haar of zijn kamer.

Reacties

article
65582
Utrecht is hard bezig om het tekort aan studentenkamers in te lopen. De komende jaren
https://utrecht.nieuws.nl/knipsels/65582/4000-nieuwe-studentenwoningen-pijplijn/
2017-09-20T11:20:41+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2017/09/20112026/Studententoren_Op_Dreef.jpg
Knipsels