Utrechtse horeca vraagt burgemeester om steun

Foto: Pixabay

De Utrechtse horeca-ondernemers vragen in een brief aan de burgemeester, ‘Beste Sharon’, om steun. Het liefst hebben de horeca-ondernemers dat hun bedrijven weer open mogen. Is dit niet mogelijk, dan verwachten ze ‘een eerlijke en integrale compensatie’ van de schade.

De horeca-ondernemers wijzen er in hun brief op dat het er nu naar uitziet dat er vanaf zaterdag mag worden ‘gewinkeld op afspraak’ maar dat de horeca dicht blijft. Volgens de ondernemers zijn ze nu op een kantelpunt aangekomen. De rek is eruit, financieel, emotioneel en steeds meer ook moreel. Het is volgens de ondernemers niet langer te verantwoorden dat lonen en salarissen van werknemers, ambtenaren, zorgpersoneel, docenten, professoren en uitkeringsgerechtigden gedurende de pandemie onverkort en volledig worden doorbetaald terwijl ZZP-ers en ondernemers in het MKB hun buffers en pensioenvoorzieningen hebben opgebruikt om de gevolgen van de Corona-maatregelen voor hun ondernemingen te dekken. Hun spaartegoeden zijn gedurende de pandemie verdampt en ze hebben vaak een belastingschuld opgebouwd.
De NOW-regeling van de overheid voorziet volgens de horeca-ondernemers slechts in een beperkte schadeloosstelling. Hiermee konden ondernemers een deel van de loonkosten van hun medewerkers betalen. Het resterende deel van de loonkosten betaalde de ondernemer zelf. En dat is volgens de horeca-ondernemers lastig bij een decimering van de omzet.
Overheidsingrijpen zoals dat nu tijdens de pandemie gebeurt, valt volgens de horeca-ondernemers buiten het ondernemersrisico. ‘Als de overheid winkels, horeca en cultuur simpelweg sluit, is dat geen ondernemersrisico, maar berokkent de overheid, ten behoeve van het collectief, schade aan een deel van de samenleving.’ Dan moet de overheid die schade compenseren, volgens de horeca-ondernemers. ‘Niet een deeltje van de schade, maar de gehele schade.’ En die schade zullen we volgens de ondernemers met z’n allen moeten betalen, uit de algemene middelen.
De horeca-ondernemers zijn bereid, zo schrijven ze aan de burgemeester, om de boel te sluiten, maar alleen als de overheid hen afdoende compenseert. En dat daarnaast de de uitgestelde belastingverplichting, voor zover die het gevolg is van de eerdere overheidsmaatregelen, gerekend vanaf het begin van de pandemie, wordt gehalveerd. De horeca-ondernemers verwachten van de burgemeester dat zij het Kabinet vandaag deelgenoot zal maken van hun zeer grote zorgen.

Reacties

Cookieinstellingen