Utrecht gaat gezondheidsverschillen verkleinen

Foto: gemeente Utrecht

De gezondheidsverschillen tussen groepen Utrechters zijn hardnekkig en groot. De gemeente Utrecht gaat die verschillen verkleinen, zo staat in de nieuwe beleidsnota ‘Samen gezondheidsverschillen verkleinen’. Dit doet de gemeente door de komende jaren scherpe keuzes te maken met meer aandacht voor inwoners die minder kansen hebben op een gezond leven.

Wethouder Eelco Eerenberg (Volksgezondheid): ‘Acht op de tien Utrechters voelt zich gezond, maar tegelijkertijd zijn er zichtbare gezondheidsverschillen in onze stad. Ook het onlangs gepubliceerde SER-rapport laat zien dat rijke mensen jaren langer en in betere gezondheid leven dan mensen in armoede. Dat mag niet zo zijn, want íedere Utrechter, jong, oud, rijk of arm heeft recht op een eerlijke kans op een gezond leven. Daarom ben ik trots op dit nieuwe beleid waarmee we het verschil maken en investeren waar de investering het hardst nodig is.’ Utrecht sluit aan op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor een structurele gezondheidsaanpak en bestrijding van gezondheidsverschillen door in te zetten op grondoorzaken en meer aandacht te geven aan gezondheidseffecten bij beleid in brede zin.
Utrecht streeft naar een vermindering van 30% van de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen in 2040. Dit is een ingewikkelde maatschappelijke opgave waarvoor het nodig is om breed te kijken naar de oorzaken van ongezondheid. Utrecht kijkt naar hoe maatschappelijke factoren de gezondheidsverschillen beïnvloeden. En bijvoorbeeld waarom reclame voor ongezonde producten als ‘vrije marktwerking’ en ‘persoonlijke keuze’ wordt gepresenteerd, terwijl het bevorderen van gezonde leefgewoonten als ‘betutteling’ wordt bestempeld.

Een gezonder Utrecht
Tien procent van de Utrechters heeft moeite om rond te komen. Hierdoor hebben zij meer kans op chronische stress, mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen en is het voor hen moeilijker om voluit mee te doen in de samenleving. Daarom gaat Utrecht naast alle inzet om de bestaanszekerheid van haar inwoners te verbeteren ook meer aandacht besteden aan het bespreekbaar maken van geldzorgen door sociale en medische professionals. Ook neemt de jeugdgezondheidszorg meer tijd in wijken waar mensen verhoudingsgewijs vaker problemen hebben op het gebied van bestaanszekerheid.
Er wordt verder ingezet op een gezonde leefomgeving waarbij Utrechters beter worden beschermd tegen schadelijke milieufactoren in een groeiende en verdichtende stad en komen er koele verblijfsplekken op maximaal 200 meter van elke woning om gezondheidsschade als gevolg van hittestress te voorkomen.
Daarnaast moet de publieke omgeving gezonde leefgewoonten kunnen ondersteunen. Zo zal Utrecht zich bijvoorbeeld tot het uiterste inspannen om bestaande en toekomstige mogelijkheden te benutten om tabakszaken te weren.

Eerlijke kansen op gezondheid
Met de beleidsnota zet Utrecht een nieuwe stap in het streven naar eerlijke kansen op gezondheid door de omstandigheden waarin Utrechters worden geboren, opgroeien, leren, werken en leven zo gunstig mogelijk te maken en te investeren waar dat het meest nodig is.

Cookieinstellingen