Zorgorganisatie Lister bestaat 40 jaar

Foto: Lister

Zorgorganisatie Lister begeleidt al 40 jaar mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. En dat is gevierd met cliënten, medewerkers en relaties tijdens het jubileumfestival de Kloofdichters donderdag 2 november in stadion Galgenwaard.  

Lister is 1983 ontstaan doordat verschillende pensionhuizen gingen samenwerken onder de naam Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU). In de afgelopen 40 jaar is steeds het doel geweest dat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving.
Dat is niet altijd makkelijk. En zeker ook niet in deze tijd met grote krapte op de arbeidsmarkt en zorgbudgetten die onder druk staan. Lister investeert in manieren om ondanks deze uitdagingen goede herstelondersteunende zorg te kunnen blijven verlenen.

Drie richtingen waarin Lister investeert.
Een grotere inzet van digitale middelen. Middelen die cliënten vaak meer eigen regie geven over hun leven én medewerkers tijd besparen.
Meer begeleiding in groepen, zoals bijvoorbeeld bij Enik Recovery College nu al gebeurt.
Integrale samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in buurten, wijken en dorpen om samen mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid de gelegenheid te geven mee te doen.
Dit doet Lister samen met de U16 gemeenten en het zorgkantoor Zilveren Kruis. 
Wethouder Rachel Streefland van de gemeente Utrecht prees Lister tijdens het jubileumfestival de Kloofdichters in stadion Galgenwaard voor de houding van Lister om altijd samen voorop te willen gaan in het zoeken naar een oplossing om goede begeleiding te kunnen blijven leveren. Een cliënt vertelde dat zij zich door haar verschillende Lister begeleiders gesteund voelt en vroeg om een spontaan ‘hoera’ voor Lister.

Cookieinstellingen