Prinses Máxima Centrum en het kinderoncologisch centrum in Bratislava gaan samenwerken

Foto: Patrick van Emst

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht gaat een officiële samenwerking aan met de afdeling Kinderhematologie en -oncologie van het National Institute of Children’s Diseases (NUDCH) in Bratislava, Slowakije. Met deze samenwerking creëren beide centra een versnelde ontwikkeling naar nog betere behandelmogelijkheden voor kinderen met kanker. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima waren aanwezig bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding tussen de kinderoncologische centra van Nederland en Slowakije.  

Onderdeel van het programma tijdens het driedaagse staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Slowakije is de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het Máxima en het Department of Paediatric Haematology and Oncology van het National Institute of Children’s Diseases (NUDCH) in Bratislava. Het officiële tekenmoment vond plaats tijdens het Circular Business Forum in het Bratislava Castle en werd gevolgd door een ronde tafel conferentie in het NUDCH.
De samenwerking tussen beide kinderoncologische centra is gericht op hemato-oncologie, hersentumoren en solide tumoren en biedt mogelijkheden voor uitwisseling van professionals voor training en samenwerking. Kinderen die een gecompliceerde behandeling nodig hebben of deelnemen aan een klinische studie die niet in Bratislava kan worden uitgevoerd, kunnen verwezen worden naar het Prinses Máxima Centrum. 

(Pre)klinische studies 
Op het gebied van onderzoek richt de samenwerking zich op klinische studies, de ontwikkeling van een biobank en een trial- en datacentrum in Bratislava om preklinische en klinische studies mogelijk te maken. Ook is de samenwerking gericht op moleculaire en genoomdiagnostiek van kanker bij kinderen om zo diagnostische methoden in Slowakije te verbeteren.

Prof. dr. Alexandra Kolenova, hoofd Kinderoncologie NUDCH in Bratislava: ‘Onze afdeling Kinderoncologie streeft ernaar om de beste en innovatieve zorg voor onze kinderen in Slowakije te bieden. En daarvoor is internationale samenwerking zoals met het Prinses Máxima Centrum belangrijk en zelfs cruciaal om onze zorg en research te verbeteren.’ 

Prof. dr. Rob Pieters, medisch directeur en mede-oprichter van het Prinses Máxima Centrum: ‘De samenwerking tussen het kinderoncologisch centrum in Bratislava en ons centrum in Utrecht is een fantastische mogelijkheid. Enerzijds om onze kennis en ervaring te delen met kinderoncologie professionals buiten Nederland en anderzijds om het onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor kinderen met kanker te versnellen door dit samen te doen. Ik ben verheugd dat we vanuit het Máxima ook voor patiënten buiten Nederland het verschil kunnen maken.’

Utrecht en Bratislava  
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een onderzoeksziekenhuis waar alle kinderen met kanker in Nederland behandeld worden. Zorgprofessionals en wetenschappers werken er nauw samen om de beste zorg te geven, behandelingen te verbeteren en nieuwe perspectieven voor de toekomst te ontwikkelen. De samenwerking met het kinderziekenhuis in Bratislava [en andere Europese centra] heeft als doel dat kinderen met kanker in heel Europa kunnen profiteren van moderne therapieën en diagnostiek.  

Kinderkanker in Europa 
Door samenwerking in Europa kunnen nog meer patiënten meedoen aan klinische onderzoeken om zodoende de genezingskansen te verhogen. Kanker bij kinderen is relatief zeldzaam, maar veroorzaakt nog altijd meer dan 6.000 sterfgevallen per jaar in Europa. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker. In heel Europa gaat het om 35.000 kinderen en tieners per jaar. Ongeveer een kwart van hen kan niet worden genezen met de momenteel beschikbare standaardtherapieën. Dit maakt kanker de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen en tieners in Europa. 

Cookieinstellingen