G4, G40 en Utrechtse jeugdzorg uiten zorgen over aanpak hervorming Jeugdzorg

Foto: White77 via pixabay

Te veel kinderen krijgen nu nog niet de hulp die ze nodig hebben. Er moeten betere hulpverlening en een financieel beheersbaar stelsel komen. Momenteel lopen er daarom gesprekken met het kabinet over de hervorming van de jeugdzorg middels de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Over de inhoud zijn kabinet, G4 en G40 steden en de Utrechtse jeugdzorgverleners het eens. Maar de hervorming gaat gepaard met een grote bezuinigingsopgave. Daarover uiten de G4 en G40 steden én de Utrechtse jeugdzorg nu hun zorgen middels twee brieven aan de Kamer.

Op basis van huidige afspraken verwachten de G4, G40 en de partijen uit de Utrechtse jeugdzorg dat de geplande besparing – 1 miljard door gemeenten en 550 miljoen door het rijk – alleen mogelijk is met grote nadelige gevolgen voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Ook is het de vraag of de besparing niet tot toenemende kosten elders zal leiden. Dit blijkt ook uit een financiële analyse naar de impact hervormingsagenda gedaan door zeven van onze steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Amersfoort, Tilburg).
Wethouder Dennis de Vries (Jeugdzorg): “Uiteraard werken we graag mee aan hervormingen voor een beter en betaalbaar stelsel. We zien dat de hulpvraag in onze steden al jaren blijft groeien in plaats van dalen. Maar zo’n grote hap uit het budget van jeugdzorg zal grote effecten hebben op de kwaliteit. Dat mag niet gebeuren. Niet de besparing, maar het belang van de jeugd zou leidend moeten zijn bij het opstellen van de Hervormingsagenda. We willen dan ook dat er pas door het Rijk bezuinigd wordt op jeugdhulp als er naar de gevolgen is gekeken en hier heel goede afspraken over zijn gemaakt in de Hervormingsagenda Jeugd.”
Met die oproep hebben G4 en G40 samen een brief aan de woordvoerders Jeugd van de Tweede Kamerwoord gestuurd. Daarnaast heeft ook de Utrechtse jeugdzorg de krachten gebundeld en de Kamer opgeroepen na te denken over de voordelen van lokaal georganiseerde jeugdhulp. De Kamer gaat maandag 21 november met staatssecretaris van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) in debat over de VWS rijksbegroting op het onderdeel Jeugd. De G4 en G40 steden hopen dat de overwegingen uit de betreffende brief daarin meegenomen zullen worden.
De brief namens G4 en G40 en de brief namens de Utrechtse jeugdhulp zijn hier te lezen.

Reacties

Cookieinstellingen