Gemeente wil gezondheidsverschillen tussen wijken verkleinen

Foto: pixabay

De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechters, zodat iedereen gezond kan leven in onze stad. Hoe de gemeente daar de komende jaren mee om wil gaan, staat in de nieuwe Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor Iedereen’, die donderdag 6 juni aan de gemeenteraad is aangeboden.

Het gaat goed met de gezondheid van Utrechters. Toch zijn er nog steeds verschillen in gezondheid tussen wijken en tussen groepen mensen. En die verschillen wil de gemeente verkleinen. Door aandacht te geven aan Utrechters die iets anders of extra nodig hebben om zich gezond te voelen.
Dankzij het Nationaal Preventieakkoord gaat er meer aandacht uit naar preventie en leefstijlthema’s zoals roken en alcohol. In Utrecht gaat de gemeente een stap verder en speelt in op de achterliggende factoren van ongezond gedrag, zoals stress of geldzorgen. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen en jonge ouders. Ze geeft meer aandacht aan onderliggende oorzaken van ongezondheid om jonge kinderen een gezonde start te kunnen geven. Ook investeert de gemeente in het verhogen van de vaccinatiegraad, zodat alle kinderen in de stad goed beschermd zijn tegen infectieziekten.
Een gezonde leefomgeving is ook een speerpunt. Een voorbeeld is gezonde lucht. Iedereen die in Utrecht woont, werkt en/of recreëert heeft daar recht op. Stoffen als roet en fijnstof schaden de gezondheid, zeker die van kinderen, ouderen en mensen met longziekten. Ook werkt de gemeente aan een balans tussen wonen, werken en vrije tijd. Er moet ruimte zijn voor groen, water, de mogelijkheid om te spelen en te bewegen. Een mooi voorbeeld hiervan is Wonderwoods.
Een ander speerpunt is dat de gemeente Utrechters die ervaring hebben met geldzorgen, armoede en/of schulden betrekt bij de aanpak om gezond te kunnen rondkomen. Samen met supermarkten stimuleert de gemeente gezond eetgedrag. Sport en bewegen worden toegankelijker met de U-pas. Daarnaast gaat de gemeente samen met het Utrechts bedrijfsleven onderzoeken welke rol werkgevers spelen in de gezondheid van hun medewerkers. Want ook arbeidsomstandigheden hebben invloed op de gezondheid van de werknemers.
Het verbeteren van gezondheid van Utrechters vraagt om een gezamenlijke inspanning van iedereen in de stad. In Utrecht gebeurt al veel op het gebied van gezondheid door inwoners, ondernemers en organisaties. Een voorbeeld hoe hier invulling aan wordt gegeven is het Gezondheidspact. Hier worden ideeën over gezondheid verder ontwikkeld.

Reacties