Ruimere openingstijden voor vier wijkbibliotheken

Foto: Gerd Altmann via pixabay

Vier wijkbibliotheken, Bibliotheek Hoograven, Kanaleneiland, Leidsche Rijn Centrum en Overvecht, zijn vanaf september langer open, dankzij extra financiering van het Rijk. In samenwerking met de Bibliotheek Utrecht heeft Utrecht succesvol een aanvraag ingediend voor de zogenaamde SPUK-regeling (specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen).

Wethouder Eelco Eerenberg: “Ik ben heel blij dat vier bibliotheken straks nog langer open kunnen zijn. Dat betekent dat er meer activiteiten zijn en natuurlijk nog meer lezen! Want iedereen verdient de kans plezier te beleven aan leren en lezen in de bibliotheek. Samen met de bieb proberen we alle kinderen in Utrecht culturele en educatieve kansen te bieden.”
Het extra geld, ruim 800.000 euro voor de vier locaties, maakt het mogelijk dat ieder van deze vier wijkbibliotheken vanaf september dit jaar wekelijks 10 uur extra open zal zijn. Deze uitbreiding geeft Utrechters in de wijk meer gelegenheid om gebruik te maken van de bibliotheek, wat bijdraagt aan het stimuleren van leer- en leesplezier. Bovendien zullen aanvullende activiteiten en verdere samenwerking met de wijken in de loop van 2025 worden geïntroduceerd.

Doorstromen
Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de doorstroom van kinderen vanuit de Bibliotheek op school naar de wijkbibliotheek, zodat ze nog beter gebruik kunnen maken van de rijke collectie aan boeken en ander materiaal die de Bibliotheek Utrecht te bieden heeft. En het creëren van extra studieplekken in de bibliotheek, zodat meer studenten er gebruik van kunnen maken. En het versterken van een duurzame samenwerking met bewoners en buurtverenigingen, zodat de bibliotheek nog meer een centrale plek met, van en door de wijk wordt.
Bibliotheekdirecteur Deirdre Carasso: “Dankzij deze extra middelen kunnen we samen met Utrechters van de bibliotheken Hoograven, Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Overvecht nòg meer een plek met en van de wijk maken. Waar wijkbewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten, tot rust kunnen komen, zich kunnen laten inspireren en kunnen leren van en met elkaar. We zijn blij met het vertrouwen en de erkenning van de bibliotheek als centrale plek in de wijk en gaan samen met wijkpartners en bewoners hard aan de slag om deze mooie kans te benutten.“

SPUK-regeling 
Door een wijziging van de bibliotheekwet krijgen gemeenten vanaf 2025 de wettelijke taak om inwoners toegang te bieden tot een volwaardige openbare bibliotheek in de buurt. In voorbereiding op die zorgplicht is er in de jaren 2023 en 2024 incidenteel geld beschikbaar voor gerichte versterking en reparatie van het fysieke bibliothekennetwerk in de vorm van de SPUK-regeling. De gemeente Utrecht heeft namens de bibliotheek Utrecht, in het kader van ongelijk investeren voor gelijke kansen, voor vier vestigingen een aanvraag ingediend voor de wijken waar de maatschappelijke behoefte en urgentie het grootst is. 

Cookieinstellingen