Stikstof geen belemmering voor nieuwbouw op het CAB-gebouw

Foto: dB's

De nieuwbouw op het CAB-gebouw mag starten. Uit de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over deze zaak blijkt dat stikstof geen struikelblok hoeft te vormen, zo lang de gevolgen daarvan zorgvuldig zijn onderzocht.

In Utrecht boog de voorzieningenrechter zich over de omgevingsvergunning voor 246 woningen bovenop het monumentale CAB-gebouw, als onderdeel van de nieuwe stadswijk Cartesius. Tijdens de bouw wordt stikstof uitgestoten door het bouwverkeer en door de apparaten op de bouwplaats. De Utrechtse Bomenstichting maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan voor het natuurgebied de Oostelijke Vechtplassen, op zo’n 4,6 kilometer afstand. De stichting vroeg de voorzieningenrechter de bouw om die reden tegen te houden. Met de voorheen geldende ‘bouwvrijstelling’ hoefde in de bouwfase geen beoordeling van stikstofuitstoot plaats te vinden. Die bouwvrijstelling is van tafel sinds de uitspraak die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarover deed in november 2022. Daardoor kan pas met bouwen worden gestart nadat de effecten van stikstof afzonderlijk zijn  beoordeeld. In de zaak van het CAB-gebouw heeft de rechtbank gekeken naar de gegevens die de aannemer heeft gebruikt in de stikstofberekeningen. Het ging bijvoorbeeld om het type filter van de heistellingen en over de vraag of het bouwverkeer vanwege files op de Cartesiusweg extra uitstoot veroorzaakt. De rechtbank vindt de berekeningen aannemelijk en is het met de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaar eens dat de bouw niet tot een toename van stikstofneerslag in het Vechtplassengebied leidt. De bouw mag dan ook starten.

Cookieinstellingen