Gemeente vindt servicekosten Change= te hoog

Foto: Pixabay

Het college vindt de servicekosten van ruim 300 euro die verhuurder Change= rekent voor een wooncomplex in Leidsche Rijn Centrum Oost niet passen bij een sociale huurwoning. Change= stelt op haar beurt geheel in haar recht te staan en de servicekosten redelijk marktconform te vinden. Het college is van mening dat de servicekosten betaalbaar en redelijk moeten zijn.

Het college wijst er op dat corporaties in bijna alle gevallen alleen servicekosten rekenen voor nutsvoorzieningen en schoonmaak in de gemeenschappelijke ruimtes en onderhoud van gezamenlijke binnentuinen. Change= schaart echter ook kosten voor internet, veiligheid en stoffering onder de servicekosten. In de praktijk betekent dit dat deze extra kosten ervoor zorgen dat de totale servicekosten flink toenemen, met bijna 200 euro. Dit draagt volgens het college niet bij aan de ‘sociale opgave’ in Utrecht.
Change= heeft de gemeente uitgenodigd voor een vervolggesprek op locatie. De gemeente maakt hier graag gebruik van. Dit ook in het licht van recentelijke schriftelijke vragen over nieuwe misstanden bij Change= en een gerechtelijke uitspraak van begin maart over een project in Amsterdam van Change=
Volgens het college kunnen de hoogte van de servicekosten van Change= niet aangevochten worden door de gemeente. Het toetsen van de de hoogte van de servicekosten is een taak die bij de huurcommissie is ondergebracht en die toetsing vindt alleen plaats op verzoek van een huurder.
Inmiddels is er begin maart een uitspraak verschenen van de rechtbank Amsterdam over een complex van Change= in Amsterdam Zuidoost. In de uitspraak komt naar voren dat huurders van dat complex maar een deel van de door de verhuurder Change= in rekening gebrachte kosten hoeven te betalen. Het college zal in het gesprek met Change= deze uitspraak in Amsterdam aan de orde stellen.
Het college vindt dat services, zoals beveiliging, stoffering en internet niet automatisch passen bij de opgave rondom betaalbare woningbouw. Het zou volgens het college huurders vrij moeten staan om zelf een keuze te maken. Dit kan echter niet wettelijk worden afgedwongen. Daarom is de gemeente Utrecht samen met andere grote steden een lobby gestart richting het Rijk om servicekosten onderdeel uit te laten maken van de Wet goed verhuurderschap. En dat is gelukt. In het wetsvoorstel goed verhuurderschap is opgenomen dat een verhuurder geen oneigenlijk gebruik mag maken van servicekosten door het Besluit servicekosten scherper af te bakenen. Daarnaast wordt een verhuurder verplicht gesteld om bij het aangaan van een huurovereenkomst een volledige kostenspecificatie van de servicekosten met de huurder te delen, zodat gemeenten kunnen handhaven op deze informatieplicht met betrekking tot de servicekosten.

Cookieinstellingen