Utrecht biedt financiële steun aan maatschappelijke instellingen in zwaar weer

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

De gemeente Utrecht stelt voor 2023 geld beschikbaar voor maatschappelijke organisaties in de stad om ze tegemoet te komen in de sterk gestegen kosten het afgelopen jaar. Zo wil de gemeente voorkomen dat instellingen die van belang zijn voor de stad dit jaar in de problemen komen.

Voorbeelden van organisaties die in aanmerking komen voor tegemoetkoming zijn sportclubs, welzijns-, zorg- en culturele organisaties. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met sterk gestegen energiekosten als gevolg van een nieuw contract of verlenging van het huidige contract. Daarnaast is er per direct noodsteun beschikbaar voor organisaties die anders acuut in de problemen komen.
Susanne Schilderman (wethouder Financiën): “Er zijn instellingen in de stad die iedere dag voor veel Utrechters klaar staan en die nu in de financiële problemen komen. Het gaat om instellingen in de sectoren zorg, welzijn, sport en cultuur die door o.a. gestegen energiekosten verwachten in financiële problemen te komen in 2023. Voor sommigen zijn de problemen acuut en anderen verwachten flinke onzekerheid over de loop van dit jaar. Het Rijk werkt aan regelingen om de tekorten af te dekken op termijn. In de tussentijd nemen we nu actie omdat we deze organisaties die in de problemen zijn of  dreigen te komen niet kunnen wachten en direct hulp nodig hebben.”
Voor de steun aan instellingen die acuut in de problemen komen in 2023 is 3 miljoen euro beschikbaar. TivoliVredenburg is de eerste instelling die deze noodsteun ontvangt. Naast deze noodsteun die direct aan te vragen is, wordt voor de sectoren zorg, welzijn, sport, cultuur en onderwijs gewerkt aan een regeling die aansluit op de langdurige financiële problemen. In februari kunnen deze instellingen een beroep doen op een incidentele tegemoetkoming voor 2023. Hiervoor is 4,5 miljoen euro beschikbaar. Met de Voorjaarsnota 2023 komt het college eveneens met een voorstel aan de raad voor structurele tegemoetkomingen in de loon- en prijsstijgingen. Dit werkt dan door in bijvoorbeeld subsidies, die verhoogd kunnen worden  om  zo de gestegen kosten door lonen en prijzen opvangen.
Steeds meer inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en ook de gemeente zelf worden geraakt door de prijsstijgingen. Voor zowel de noodsteun voor bedrijven die anders op korte termijn in (financieel) gevaar komen, als de tegemoetkomingen voor 2023 geldt een aantal voorwaarden. Op die manier zorgt de gemeente er voor dat de financiële steun terecht komt bij maatschappelijke instellingen die de steun op dit moment het hardst nodig hebben. Zo is de financiële bijdrage eenmalig. Daarnaast moeten de prijsstijgingen veroorzaakt zijn door sterk gestegen energiekosten en moeten instellingen laten zien dat ze er zelf ook alles aan doen om kosten te besparen of inkomsten te verhogen.

Reacties

Cookieinstellingen