Voorlopig geen verbod op verkoop levende krabben en kreeften en een bontvrij Utrecht

Foto: pixabay

Bij de programmabegroting 2022 zijn twee moties aangenomen waarin wordt gevraagd om een verbod op de verkoop van levende krabben en kreeften en de verkoop van bont. Onderzoek heeft volgens het college echter aangetoond dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om een dergelijk verbod in te voeren.

In Amsterdam is al eerder een poging gedaan om te komen tot een verbod op grond van de bescherming van de openbare orde. Dit verbod is echter een jaar uitgesteld omdat een extern juridisch advies uitwees dat een dergelijk verbod zeer waarschijnlijk een bestuursrechtelijke toetsing niet zal overleven.
Ook op basis van dierenwelzijn blijkt het niet mogelijk om een verbod op de verkoop van bont en levende kreeft en krab in te stellen. De Wet Dieren is uitputtend bedoeld. Dit maakt het voor de gemeente niet mogelijk om zelfstandig regels te stellen op het gebied van dierenwelzijn.
Zolang de Wet Dieren geen ruimte biedt aan de gemeente om zelfstandig aanvullende regels te stellen, ziet het college daarom geen mogelijkheden om een verbod in te stelling op de verkoop van bont, levende kreeft en krab. De mogelijkheid om een verbod op basis van de openbare orde en veiligheid in te stellen ziet het college ook niet als een haalbare oplossing. Daarom is een verbod volgens het college op dit moment juridisch niet houdbaar, en daarmee zijn de moties niet uitvoerbaar.
Het college blijft de vorderingen van de gemeente Amsterdam volgen. Wanneer de Wet Dieren zodanig wijzigt dat deze wel de mogelijkheid biedt om zelfstandig aanvullende regels te stellen met betrekking tot dierenwelzijn, dan zal het college opnieuw kijken naar de mogelijkheden om te komen tot een verbod op de verkoop van bont, levende kreeften en krabben.

Reacties

Cookieinstellingen