GroenLinks pleit voor maximumsnelheid van 15 km/u in woonstraten

Foto: Barrera

De maximumsnelheid op bijna alle Utrechtse wegen wordt 30 kilometer per uur. Dat wordt bevestigd in het mobiliteitsplan voor 2040 dat gisteren in de Utrechtse gemeenteraad is besproken. GroenLinks wil dat in woonstraten nog rustiger gereden wordt. Thijs Weistra, raadslid van GroenLinks Utrecht: “30 kilometer per uur is een stuk veiliger voor fietsers, voetgangers en automobilisten dan 50 kilometer per uur, maar nog veel te hard in straten waar mensen verblijven en kinderen spelen. Daar moet wat ons betreft 15 kilometer per uur de norm worden.”

Er ontstaat steeds groter draagvlak voor 30 kilometer per uur als binnenstedelijke maximumsnelheid. Recentelijk kondigde Amsterdam aan dat in 2023 de maximumsnelheid op een groot deel van de wegen teruggaat naar 30 kilometer per uur en in Parijs geldt dat al vanaf eind augustus. In Utrecht wordt een maximumsnelheid van 30 al sinds 2016 in de verkeersplannen aangekondigd en sindsdien stapsgewijs ingevoerd. Weistra: “Er is veel te lang gedacht dat de auto overal ruim baan moest krijgen in de stad. Je ziet dat veel grote steden daar nu op terugkomen en dat is heel goed nieuws voor de mensen die van hun stad willen genieten.” Bij de invoering in Utrecht worden straten zo ingericht dat ze passen bij de nieuwe maximumsnelheid. Uitzonderingen zijn onder andere de stedelijke verbindingswegen; die blijven 50 kilometer per uur als dat nodig is om als snelste route naar de Ring te functioneren.
Voor woonwijken vindt GroenLinks 30 kilometer per uur vaak nog te snel. Al eerder riep Weistra het college op om een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur mogelijk te maken in buurten waar bewoners dat graag willen. Afgelopen dinsdag deed de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid de oproep om in straten zonder stoepen de snelheid terug te brengen naar 15 kilometer per uur. Weistra: “Op straten waar kinderen spelen en mensen wandelen is 30 kilometer per uur te snel. Ik vind het een mooi uitgangspunt om straten geschikt te maken voor iedereen van 8 tot 80 jaar. Daar past het bij om auto’s stapvoets te laten rijden. Zo geven we de straat terug aan de mensen die er wonen”. Weistra heeft vandaag tijdens de vergadering van de gemeenteraad een motie ingediend om bij herinrichtingen binnen de bebouwde kom altijd eerst te kijken of een maximale snelheid van 15km/u mogelijk is.

Reacties