Slimme straatverlichting voor een veiliger Kanaleneiland-Zuid

Foto: Manfred Richter

Hoe maak je een wijk duurzamer en veiliger? Gemeente Utrecht start met een nieuw proefproject, Slimme Straatverlichting Utrecht, in Kanaleneiland-Zuid. Sinds juni kunnen voetgangers oversteken via een nieuw zebrapad dat oplicht wanneer iemand er wil oversteken terwijl er een auto komt aanrijden. Het slimme zebrapad is een idee van bewoners dat samen met de gemeente Utrecht is uitgewerkt en gerealiseerd. Dit project is onderdeel van het Europese IRIS Smart Cities, dat werkt aan stadswijken van de toekomst in Europese steden. Ook test de gemeente Utrecht 50 slimme lantaarnpalen in de wijk als onderdeel van proeven met duurzame verlichting en het meten van de luchtkwaliteit.

Bewoners van de wijk hebben verschillende ontwerpen gemaakt voor nieuwe slimme straatverlichting aan de Columbuslaan, vlak bij de Da Costaschool in Kanaleneiland-Zuid. Vervolgens kozen de bewoners samen één ontwerp dat bij kan dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijk. Het winnende idee, het lichtgevende zebrapad, is door gemeente Utrecht uitgewerkt en onlangs gerealiseerd. De gemeente hecht belang aan het samenwerken met de bewoners. Door hen te betrekken bij het ontwerpen van oplossingen, liggen die oplossingen dichter bij hun wensen en worden ze beter gedragen in de wijk. Met het proefproject Slimme Straatverlichting doet de gemeente voor het eerst ervaring op met een zelfoplichtend zebrapad. Dit project zal over een paar maanden worden geevalueerd, waarbij voetgangers en andere passanten wordt gevraagd naar hun ervaringen met het zebrapad.
Het lichtgevende zebrapad is geplaatst, samen met twee slimme palen. Het zebrapad licht op bij wachtende voetgangers die willen oversteken om naderend verkeer te waarschuwen. De palen, die volledig op zonne-energie werken, meten fijnstof, geluid, snelheid en beweging. Ook kleuren de palen blauw of oranje afhankelijk van de snelheid van de auto’s op de weg. Met de fijnstofmeter in deze solar palen wordt de luchtkwaliteit gemeten. Zo kan de luchtkwaliteit gevolgd worden op ieder moment en onder allerlei omstandigheden en wordt er veel geleerd. Ook zijn er 50 lantaarnpalen voorzien van nieuwe LED-lampen en sensoren die automatisch rapporteren of een lamp stuk is of de lantaarnpaal scheef staat, zodat beter onderhoud gepleegd kan worden.
Het proefproject Slimme Straatverlichting in Kanaleneiland is ontwikkeld samen met CityTec, Luminext, POL Verkeersveiligheid, Nedal Aluminium en FlexSol Solutions. Dit gebeurde binnen het IRIS-project, waarbij zoveel mogelijk slimme en duurzame wijken worden gerealiseerd. Utrecht zet zich in om één van de koplopers te worden in het versneld samenvoegen van duurzame energie en elektrisch vervoer in de stad.

Reacties