Maarschalkerweerd in ontwikkeling

Foto: gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft groen licht gegeven voor drie deelprojecten binnen Maarschalkerweerd. Samen met twee eigenaren begint de gemeente het onderzoek naar de vernieuwing van Galgenwaard en haar omgeving. Voor het nieuwe Lunettenpark is begonnen met de planvorming. Ook start er een onderzoek naar de mogelijkheden voor de herinrichting van het gebied Maarschalkerweerd-Noord.

De drie projecten die van start gaan dragen concreet bij aan de ambities die door de gemeente in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd zijn vastgesteld én aan de ambities van ‘Utrecht Dichtbij: de tien minuten-stad’ (concept Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040), waarbij Utrecht groengebieden meer toegankelijk wil maken voor Utrechters. In de projecten worden belanghebbenden en belangstellenden betrokken om zo veel mogelijk aan te sluiten op concrete wensen van Utrechters voor het hele gebied.
“De ontwikkeling van onze stad vraagt aandacht voor woningbouw, maar ook voor voldoende voorzieningen voor sport, recreatie en groen”, licht wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) de deelprojecten toe. “De afgelopen tijd is meer dan duidelijk geworden dat er grote behoefte is om dichtbij huis te kunnen sporten of te wandelen. Maarschalkerweerd biedt die ruimte: we willen dit hele gebied omvormen naar een plek in onze stad waar Utrechters goed kunnen wonen en werken, waar zij en andere bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. De drie projecten dragen sterk bij aan deze bredere ambitie.”
Omgeving Galgenwaard gaat een bijzonder stukje nieuwe stad worden. Een unieke plek, bekend bij iedere Utrechter, waar wonen, werken, leren, sport, gezondheid en vrije tijd nog meer gaan samen gaan komen. Een plek waar de openbare ruimte groen, creatief en uitnodigend is. Natuurlijk blijft sport binnen het nieuwe Galgenwaard een belangrijke plek houden, maar er worden ook extra woningen, werkplekken en nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Daarvoor zijn drie initiatiefnemers, Galgenwaard Onroerend Goed B.V., Herculestoren Utrecht C.V. en de gemeente Utrecht, een intentiedocument overeengekomen. Hierin staan de ambities voor het gebied en de verdere onderzoeksvragen omschreven. Zo wordt onder andere de doorontwikkeling van Stadion Galgenwaard naar sporticoon en podium van de stad en de toevoeging van een passend programma onderzocht.
De gemeente Utrecht ontwikkelt het Lunettenpark waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten de Vier Lunetten centraal staan. De forten worden opgeknapt en in de toekomst voor het publiek toegankelijk gemaakt, met zowel publieke als maatschappelijke functies. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd. In het park rondom forten Lunet I en II komt meer ruimte voor bewegen, ontmoeten, stadslandbouw en verschillende fiets- wandel- en struinpaden in een groene omgeving.
De gemeente start nu met het opstellen van een plan en een ontwerp op hoofdlijnen voor het nieuwe park. Hierbij is de ambitie om een groot aantal belanghebbenden en belangstellenden te betrekken. Via www.utrecht.nl/lunettenpark kunnen bewoners van Utrecht binnenkort meedenken en aangeven hoe ze gebruik willen maken van het park. In het 3e kwartaal van 2021 start de restauratie van de Vier Lunetten. De bekledingsmuren van Lunet I, II en IV en twee kazematten van de Vier Lunetten worden gerestaureerd.
Ook voor de herinrichting van Maarschalkerweerd-Noord start de gemeente een onderzoek. Doel van de herinrichting is om meer ruimte voor sportvelden, groen en recreatiemogelijkheden te creëren. Het gaat om het gebied dat ligt tussen de Laan van Maarschalkerweerd, de Mytylweg en de Kromme Rijn. Deze plannen bouwen voort op ambities van de concept RSU 2040. Er is dringend behoefte aan ruimte voor sportvelden voor georganiseerde sport. Daarom wordt in het onderzoek ook bekeken op welke wijze extra sportvelden op een kwalitatief goede manier een plek kunnen krijgen, waardoor ook extra ruimte ontstaat voor groen, bewegen en recreëren.

Reacties