Utrecht presenteert nieuwe parkeervisie

Foto: Gemeente Utrecht

Utrecht heeft deze week een nieuwe parkeervisie gepresenteerd. De parkeernorm bij nieuwbouw wordt flexibeler, waardoor in plaats van autoparkeerplaatsen ook ruimte gemaakt kan worden voor deelvervoer of extra fietsparkeerplekken. De minimale parkeernorm wordt tevens het maximum. Verder krijgen bewoners meer invloed op de manier waarop betaald parkeren wordt ingevoerd in buurten waar dit nodig is vanwege nieuwbouwontwikkelingen in de omgeving.

De maatregelen staan in de parkeervisie die het college openstelt voor inspraak. Doel is om de stad bereikbaar te houden, fietsen te stimuleren en het autoverkeer niet te laten toenemen, ondanks de groei van de stad. De hoofdlijnen van de parkeervisie worden uitgewerkt in zes onderdelen, waarvan er nu twee gereed zijn: parkeernormen en aanpak betaald parkeren. De overige vier (transferia, fietsparkeren, aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid) volgen in de tweede helft van 2021.
De flexibeler parkeernorm maakt het voor ontwikkelaars makkelijker om andere manieren van mobiliteit aan te bieden bij nieuwbouw of renovatieprojecten in plaats van alleen het verplichte aantal parkeerplaatsen. Naast alternatieven als deelvervoer of fietsen, kunnen ontwikkelaars ook een bijdrage doen aan een op te richten bereikbaarheidsfonds. Dit fonds wordt ingezet voor alternatieve mobiliteitsoplossingen , zoals deelhubs en parkeren op afstand.
In buurten waar de gemeenteraad heeft besloten dat betaald parkeren moet worden ingevoerd om de hoeveelheid verkeer te beperken, kunnen bewoners via een buurtvertegenwoordiging meedenken over de manier waarop betaald parkeren wordt ingevoerd. Denk aan de tijden dat het betaald parkeren geldt, het aantal parkeervergunningen per huishouden of kansen om de openbare ruimte anders in te richten.
Van donderdag 17 december t/m maandag 1 februari kan iedereen reageren op de parkeervisie en de onderdelen aanpak betaald parkeren en parkeernormen via www.utrecht.nl/parkeervisie. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een digitale bijeenkomst op maandag 11 januari. De inspraakperiode en de bijeenkomsten zijn gezamenlijk met die voor het Mobiliteitsplan 2040. Op basis van de reacties past de gemeente de parkeervisie en modules aan. Daarna legt het college de plannen voor aan de gemeenteraad, inclusief een reactienota waarin staat wat gedaan is met de binnengekomen reacties.

Reacties