Nog drie locaties in beeld voor aardwarmte

Foto: Warmtebron Utrecht

Op basis van de jongste inzichten verkleint Warmtebron Utrecht het aantal haalbare locaties voor een mogelijke eerste boring naar aardwarmte van vijf naar drie.
De drie locaties die in beeld blijven zijn: Tramremise West en Hoek Zuidstede in Nieuwegein en de Nedereindseweg in Rijnenburg. Over de locaties die nog in beeld zijn, gaat het consortium in gesprek met omwonenden en belanghebbenden tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken.

“De locatie A12/Galecopperdijk valt voor ons af om technische redenen”, vertelt Joris Peijster projectmanager voor Lean. “Op deze locatie blijken de beoogde bovengrondse plek voor de aardwarmte-installatie en het ondergrondse doelgebied voor de put te ver uit elkaar te liggen. Daardoor is een eerste boring technisch niet haalbaar.”
Daarnaast is ook de locatie bij het warmteoverdrachtstation van Eneco aan de Symfonielaan voorlopig afgevallen. Joris Peijster: “Vanuit het consortium zijn we in de afgelopen periode tot de conclusie gekomen dat de ontwikkeling van aardwarmte nabij het warmteoverdrachtstation van Eneco nu geen optie is. Er was al bekend dat er voor aardwarmte op deze locatie beperkte ruimte is boven de grond en onder de grond. Ook is er een warmtebuffer in ontwikkeling. De langere ontwikkeltijd die voorzien is voor aardwarmte en het project Lean, maakt dat de uitvoeringstermijnen van beide projecten elkaar overlappen. Een gecombineerde uitvoering is niet mogelijk. Samen met de eerder genoemde bezwaren leidt dat tot de conclusie dat de locatie naast het warmteoverdrachtstation op dit moment niet meer in beeld is voor aardwarmte.”
Volgens Boudewijn Janse de Jonge, business developer bij Eneco is en blijft aardwarmte een onmisbare schakel in de route naar een duurzame stadsverwarming in Nieuwegein en Utrecht. “Het is heel belangrijk dat het project Lean wordt gerealiseerd, want hoe eerder er duurzame warmte wordt geproduceerd, hoe sneller we door kunnen met de verduurzaming van het warmtenet.”
De drie locaties die in beeld blijven zijn: Tramremise West en Hoek Zuidstede in Nieuwegein en de Nedereindseweg in Rijnenburg (gemeente Utrecht). Ook dit aantal zal naar verwachting door het vervolgonderzoek verder verkleinen. Besluitvorming over de uiteindelijke locatiekeuze door Warmtebron Utrecht en de desbetreffende gemeente staat voor dit najaar gepland. Tijdens de gesprekken met de stad, die van begin september tot en met oktober tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken plaatsvinden, nemen de gemeente en Warmtebron Utrecht uitgebreid de tijd om inwoners, ondernemers en belangenorganisaties goed bij dit onderwerp te betrekken. Joris: “Door de jongste inzichten te delen kunnen we op basis van de meest actuele informatie het goede gesprek voeren met bewoners en alle overige betrokkenen.”
Joris Peijster: “We waarderen het enorm dat de gemeente Nieuwegein de Warmteweken heeft opgepakt. Daarmee hebben zij conform de COVID richtlijnen een prima online platform gecreëerd om met de lokale samenleving van gedachten te wisselen over hoe Nieuwegein in 2040 energieneutraal kan zijn. Wij dragen daar vanuit Warmtebron Utrecht graag ons steentje aan bij. Zowel aan die doelstelling als aan het programma van de Warmteweken. We zien daarom uit naar de verschillende themasessie en de online talkshow over aardwarmte.”

Lees ook:

Utrecht onderzoekt mogelijkheden aardwarmte

Warmtebron Utrecht publiceert haalbaarheidsstudie Utrechtse aardwarmtelocaties

Reacties