Gemengde woonvormen in het voormalig Pieter Baan Centrum

Foto: Luctor, Wikimedia

Het voormalig Pieter Baan Centrum (PBC) aan de Gansstraat 164-170 is sinds eind 2018 niet meer in gebruik als psychiatrische observatiekliniek. De gemeente start samen met de eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Rijksbouwmeester een onderzoek naar hoe deze plek opnieuw ingericht kan worden. Het college van B&W ziet kansen om er een toegankelijk gebouwencomplex van te maken met ruimte voor gemengde woonvormen, woningen voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen en plek voor werken, cultuur en buurtfuncties.

Nu het rijk deze panden niet meer zal gebruiken, zal het RVB de panden op termijn te koop aanbieden. De gemeente, het RVB en de Rijksbouwmeester vinden dat deze verkoop kansen biedt en onderzoeken daarom gezamenlijk de mogelijkheden voor deze locatie.
De ligging van het pand biedt kansen voor de stad en de directe omgeving. Er is ruimte om aan verschillende functies plek te bieden, zowel op woon- als op werk- en leefgebied. Met gemengde woonvormen en woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder kwetsbare doelgroepen, kunnen passende en betaalbare woningen gerealiseerd worden. Het nu gesloten complex kan weer toegankelijk worden voor de stad met extra groen langs de Kromme Rijn. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): ‘Als plekken in de stad vrijkomen, zoals het voormalige PBC op ‘Het Luie End’, onderzoeken we nauwkeurig hoe we die opnieuw kunnen gebruiken. We hebben immers veel soorten woningen nodig, willen ruimte bieden aan bijvoorbeeld creatieve ondernemers en bovendien willen we dat de directe buurtbewoners kunnen profiteren van wat er nieuw komt.’
In de volgende fase worden de ambities en mogelijkheden voor herontwikkeling uitgewerkt aan de hand van de resultaten van de onderzoeken. Bewoners en belanghebbenden worden hierbij betrokken, startend met een informatiebijeenkomst (digitaal en fysiek) op dinsdag 6 oktober. Daar zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken en het verdere proces. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de randvoorwaarden vast in een stedenbouwkundig programma van eisen. Vervolgens zal het Rijksvastgoedbedrijf het proces voor de openbare verkoop via Biedboek.nl starten.

Reacties