Sloop gebouw Rubenslaan jaar uitgesteld

Foto: Michael Gaida via pixabay

Het college heeft besloten om de sloop van het gebouw aan de Rubenslaan 91 met een jaar uit te stellen. In dat jaar zullen de verschillende mogelijkheden voor het gebouw verkend worden. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Belangrijke nieuwe ontwikkeling is, zo schrijft het college, dat er zeer onlangs een vraag van de eigenaar-ontwikkelaar van de studentencomplexen aan de Ina Boudier Bakkerlaan is ontvangen die in gesprek met de gemeente wil om een mogelijke uitruil van de onderwijsbestemming Rubenslaan-Ina Boudier Bakkerlaan te onderzoeken. Daarbij wordt in de voorgenomen toekomstige planontwikkeling aan de Ina Boudier Bakkerlaan ruimte gereserveerd voor de realisering van een onderwijsbestemming.
De wijkbewoners zijn in juli een petitie gestart met het verzoek het gebouw te behouden. Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor behoud van met name eind negentiende- en twintigste eeuwse architectuur en stedenbouw, heeft met een brief aan de gemeenteraad dit verzoek ondersteund. En ook de erfgoedvereniging Heemschut heeft hierover een brief aan de gemeenteraad gestuurd.
Omdat het college beseft dat zowel bij de gemeenteraad als bij de inititiatiefnemers nog steeds wensen en idee├źn leven voor transformatie van de Rubenslaan 91 naar woningbouw wil het college geen onomkeerbaar besluit nemen voordat deze nieuwe mogelijkheid van ruil met de Ina Boudier Bakkerlaan onderzocht is.
Daarom heeft het college besloten de sloop van het gebouw aan de Rubenslaan met een jaar uit te stellen. Daarbij benadrukt het college dat uitstel niet automatisch zal leiden tot afstel van de sloop. De Rubenslaan blijft wat het college betreft nog aangemerkt als bufferlocatie voor onderwijshuisvesting.

Reacties