Gemeente zegt huurovereenkomst met coffeeshop Vlampijpstraat op

Foto: Pixabay

De gemeente heeft de huurovereenkomst met de coffeeshop Vlampijpstraat opgezegd. Dat laat het college in een brief aan de gemeenteraad weten. Het is de gemeente de afgelopen maanden niet gelukt om met de huurder van de coffeeshop een afspraak te maken om de huur van de grond aan te passen naar een marktconforme prijs.

Begin 2018 heeft de gemeente aangekondigd de huurprijs aan te willen passen naar een marktconform niveau. Daarvoor heeft de gemeente een taxatierapport laten opstellen. De voorgestelde huurprijs op basis van dat rapport is niet door de exploitant geaccepteerd, omdat een positieve exploitatie bij de nieuwe huurprijs volgens de exploitant niet haalbaar zou zijn. De exploitant heeft vervolgens een contrataxatie laten opstellen.
Naar aanleiding hiervan zijn er diverse gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen. Het verschil in de getaxeerde huurprijzen bleef echter te groot om te kunnen komen tot overeenstemming. De gemeente heeft vervolgens nog voorgesteld om de huurprijs te laten vaststellen door middel van een bindende deskundigenprocedure. De exploitant wilde zich echter niet binden aan de afspraken en uitkomst van de deskundigenprocedure. Daarna heeft de gemeente geconcludeerd dat het geen zin had om met dit traject door te gaan.
Het college schrijft het spijtig dat het heeft moeten besluiten om de huurovereenkomst op te zeggen.

Reacties