Verkoopprocedure gevangenis Wolvenplein van start

Foto: gemeente Utrecht

Afgelopen dinsdag 17 maart is de verkoopprocedure van gevangenis Wolvenplein van start gegaan. Het biedboek kan bij het Rijksvastgoedbedrijf aangevraagd worden.

In het biedboek staat informatie over het te kopen object, inclusief het Visiedocument, en de verkoopprocedure. In de eerste stap dienen partijen aan te tonen aan (ervarings-)eisen te voldoen. Daarnaast wordt gevraagd om een toekomstplan op hoofdlijnen voor gebouw en bolwerk. De indiening daarvan is voor de zomer. Uit alle ingediende plannen gaan alleen de besten naar de volgende ronde. In de tweede ronde wordt gevraagd om een verdere uitwerking van de plannen en een bod. Het Rijksvastgoedbedrijf maakt daaruit een keuze.
Pas eind dit jaar is mogelijk de nieuwe eigenaar bekend. Naar verwachting vinden eind maart kijkdagen voor gegadigden plaats in de gevangenis.

Lees ook:

Raadsinformatiebijeenkomst over hetontwikkeling gevangenis Wolvenplein

Eisen en uitgangspunten herontwikkeling gevangenis Wolvenplein

Gevangenis Wolvenplein gaat in de verkoop

Reacties