Gevangenis Wolvenplein gaat in de verkoop

Foto:

Het Utrechts college heeft ingestemd met een onderzoekovereenkomst tussen de gemeente en de Staat der Nederlanden over de herontwikkeling van Wolvenplein 27. Deze uit 1856 daterende gevangenis was tot 2014 als gevangenis in gebruik.

Omdat de gemeente niet wil overgaan tot aankoop van het complex en het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar, niet zelf gaat herontwikkelen, wordt er door het Rijksvastgoedbedrijf een koper gezocht voor dit complex. Het gebouw is sinds de sluiting tijdelijk in gebruik en publiek toegankelijk. Het is uitgegroeid tot een hotspot voor horeca, evenementen en werkplekken. De 1-kamer-woonruimtes worden anti-kraak bewoond.

De gemeente Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf gaan samen de gebruiksmogelijkheden van de gevangenis aan het Wolvenplein onderzoeken. Om een nieuwe functie mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Om vast te stellen welke bestemmingen er wel en welke er niet gewenst zijn, wordt door de gemeente in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf een ruimtelijke visie opgesteld. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de buurt, de wijkraad en Centrum Management Utrecht levert input aan deze visie. Mits het past binnen de monumentale context van het complex, zijn bestemmingen als wonen, cultuur, horeca en bedrijvigheid denkbaar of een mix van functies die elkaar versterken.

Nadat de visie door de gemeenteraad is vastgesteld, neemt het Rijksvastgoedbedrijf deze op in het biedboek. Potentiƫle kopers van het complex weten dan aan welke bestemmingen de gemeente wil meewerken. Kopers kunnen vervolgens een bod doen op het complex en een plan indienen, dat past binnen de randvoorwaarden van de visie. Het Rijksvastgoedbedrijf toetst in samenspraak met de gemeente de plannen op haalbaarheid. Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Voor de wenselijkheid voor een eventuele brug richting Griftpark en Griftparkgarage wordt een mogelijke locatie meegenomen in het proces va de totstandkoming van de ruimtelijke visie.

Reacties