Stagevergoeding MBO studenten bij gemeente verhoogd tot 500 euro

Foto: Pixabay

De stagevergoeding van MBO studenten zal met ingang van 1 januari 2020 bij de gemeente Utrecht worden opgehoogd naar 500 euro per maand. Dat schrijft wethouder Linda Voortman naar aanleiding van mondelinge vragen van PvdA en D66.

PvdA en D66 hadden het college gevraagd of het bereid was om de stagevergoeding voor MBO studenten gelijk te trekken met de stagevergoeding voor HBO en WO studenten. Dit zou een verhoging van 350 euro naar 500 euro per maand betekenen.
Het college liet weten dat het de afgelopen jaren in toenemende mate het belang van MBO functies en onderwijs is gaan zien en waarderen. Het gelijktrekken van de stagevergoeding zou dat zichtbaar kunnen maken. Daarom heeft het college dit ingebracht in het overleg met de vakbonden. Die hebben ingestemd met de voorgestelde verhoging.
De kosten van deze verhoging van de stagevergoeding worden geschat op circa 37.000 euro. Daar zijn volgens het college geen extra middelen voor beschikbaar. De organisatieonderdelen dienen daarom deze kosten op te vangen binnen hun eigen begroting. Het college zal in de loop van 2020 monitoren of deze verhoging van de stagevergoeding gevolgen heeft voor het aantal stageplaatsen binnen de gemeente.

Reacties