Start reconstructie N411 tussen Utrecht en Bunnik

Foto: provincie Utrecht

De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de N411 tussen de Mereveldseweg (Utrecht) en de Van Zijldreef (Bunnik) zijn nagenoeg afgerond. Vanaf 12 augustus start aannemer Mourik met de reconstructiewerkzaamheden aan en om de weg. Die werkzaamheden duren naar verwachting tot en met december van dit jaar.

De werkzaamheden waarvoor de N411 dicht moet, worden geconcentreerd in drie weekenden uitgevoerd. Op die manier is de hinder voor het verkeer en de omgeving zo beperkt mogelijk.
Doel van de herinrichting is het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze doorgaande provinciale weg en op de parallelweg waarbij we rekening houden met natuur, cultuurhistorie en recreatie in het gebied. De herinrichting betreft vijf verkeers- en natuurmaatregelen op en rond de N411 tussen Utrecht en Bunnik waaronder de reconstructie van het kruispunt bij de Achterdijk en de herinrichting van de parallelweg tot fietsstraat. De maatregelen zijn opgenomen in een inrichtingsplan voor de N411. Meer informatie over het plan en de maatregelen is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/n411

Reacties