Nieuwbouw Heycopstraat: meer ruimte voor groen en spelen

Foto: gemeente Utrecht

De nieuwbouw aan de Heycopstraat in Dichterswijk krijgt een autovrije laan en meer ruimte voor spelen, sporten en groen. De parkeerbak aan de kant van de Croeselaan is uitgebreid met extra parkeerplaatsen. Aan de Veilingstraat is een uitrit toegevoegd, waardoor aan de Heycopstraat alleen een inrit komt.

Het college heeft de zogeheten bouwenveloppe vastgesteld die het kader vormt voor de verdere uitwerking van het project waar ontwikkelaar Plegt-Vos en eindbelegger CBRE 416 huurwoningen bouwen. 83 woningen (20 procent) vallen in de sociale huur, de rest is vrije sector. De bouw start begin 2020.
De planaanpassingen zijn begin april door de ontwikkelaar gepresenteerd. De aanpassingen sluiten aan bij de reacties van bewoners op het plan. Zij wilden vooral meer groen en meer speel- en parkeervoorzieningen. Vertegenwoordigers van basisschool De Kleine Dichter, Stichting Ringpark, de wijkraad en kinderen en bewoners maakten zich sterk voor behoud van een speelveld voor kinderen. In totaal ontving de gemeente 88 reacties tijdens de consultatieperiode, die tot begin januari duurde. De gemeente wil samen met vertegenwoordigers uit de buurt, de school en andere belanghebbenden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor tijdelijke speelvoorzieningen tijdens de periode van de bouw.
“Ik ben heel blij met deze oplossing”, zegt wethouder Klaas Verschuure (ruimtelijke ontwikkeling), die de plannen begin april kwam toelichten op basisschool De Kleine Dichter. “Met meer groen en meer middenhuur hebben we een beter plan gekregen dat bijdraagt aan een gezond stedelijk leven.”

Reacties

Cookieinstellingen