Begin november groot onderhoud aan Biltsestraatweg (N237)

Foto: provincie Utrecht

In het weekend van 3-4 november voert aannemer Boskalis in opdracht van de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit op de Biltsestraatweg (N237) ter hoogte van de Berekuil, over een lengte van 100 meter. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet een gedeelte van deze weg worden afgesloten. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen (frezen) van asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet de rijbaan richting Utrecht worden afgesloten. Het gaat om het gedeelte van de Biltsestraatweg tussen de Archimedeslaan en rotonde de Berekuil. De wegafsluiting gaat in op vrijdagavond 2 november, 23:00 uur en duurt tot zondagmiddag 4 november, 15:00 uur.
Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande verkeer richting Utrecht omgeleid via de Universiteitsweg en de A28. De omleidingsroute staat met gele borden langs de weg aangegeven. Verkeer vanuit Utrecht richting De Bilt kan gewoon doorgang vinden. De parallelweg van de Biltsestraatweg blijft beschikbaar voor fietsers, calamiteitenverkeer en bestemmingsverkeer.
Restaurants Meneer Vink en Loft 88 en het Star Lodge Hotel zijn bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Verkeersregelaars zorgen gedurende de wegafsluiting voor een veilige doorgang.
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat dan onvoldoende is. Als de planning onverhoopt verandert, zal de provincie daarover berichten.
De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. leder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen omdat daar veel ‘wringend’ verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.

Reacties