Bewoners Ondiep tevreden over citydealaanpak

Foto: CC0 Public Domain

Bewoners van Ondiep hebben grote waardering voor de ondersteuning van het buurtteam die zij kregen als onderdeel van de citydeal Inclusieve Stad. Dat blijkt uit het onderzoek van het Verwey Jonkerinstituut naar de citydealaanpak in Utrecht. Dankzij de mogelijkheden van de citydeal is een fors aantal probleemsituaties voorkomen of opgelost.

De citydeal Inclusieve Stad streeft naar betere ondersteuning tegen lagere maatschappelijke kosten. In Ondiep kreeg het buurtteam het afgelopen jaar de ruimte om samen met een team van de gemeente en andere instanties (woningcorporaties, zorgverzekeraar, UWV, Sociale Verzekeringsbank) oplossingen op maat te realiseren. Ook als dat betekende dat er uitzonderingen op de regels gemaakt moesten worden.
Zeventien inwoners van Ondiep die met zo’n maatwerkoplossing verder zijn geholpen, zijn door het Verwey Jonkerinstituut geïnterviewd over hun ervaringen. Gemiddeld gaven deze inwoners een 8,5 aan de ondersteuning door het buurtteam en een 8,2 voor het resultaat van de geboden oplossing. Vier inwoners gaven voor beide zelfs een tien. Een groot deel van deze bewoners ervaart minder stress en heeft meer rust gekregen om het eigen leven weer op de rails te krijgen. Er zijn bijvoorbeeld mensen geholpen met uit schulden komen, het voorkomen van problemen zoals schulden, dakloosheid of crisisopvang, mensen hebben hulp gekregen om hun weg te vinden in regelingen en om weer te gaan werken.
Het onderzoek keek ook naar wat de citydealaanpak betekende voor de verschillende betrokken professionals. Deze waarderen de ruimte die ze kregen, de maatwerkoplosssingen die gevonden zijn en de nauwe samenwerking met de instanties. De professionals hebben het gevoel dat ze meer voor de inwoners kunnen betekenen. Zij geven ook aan dat de maatwerkoplossingen in veel gevallen inderdaad tot kostenbesparingen hebben geleid.
De citydeal Inclusieve Stad is een landelijke aanpak waarin Utrecht samenwerkt met de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden en Zaanstad en verschillende ministeries. Deze samenwerking gaat door en vier nieuwe gemeenten sluiten aan. Dat zijn Amsterdam, Den Haag, Delft en Tilburg.
Onder de titel ‘Eenvoudig Maatwerk’ gaan zij de komende tijd onder meer de schuldenproblematiek te lijf. Utrecht is inmiddels ook gestart met de citydealaanpak in Kanaleneiland en zal de aanpak geleidelijk uitbreiden naar Zuilen en Overvecht.

Reacties

article
67521
Bewoners van Ondiep hebben grote waardering voor de ondersteuning van het buurtteam die zij kregen
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/67521/bewoners-ondiep-tevreden-citydealaanpak/
2018-03-09T11:52:36+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2016/04/14110347/family-100671_1280.jpg
Stadsnieuws