Onderzoek naar woningbouw Heycopstraat

Foto: gemeente Utrecht

Het college heeft het startdocument met randvoorwaarden vastgesteld om de mogelijkheid voor woningbouw aan de Heycopstraat te onderzoeken. De komende tijd bekijken de initiatiefnemers samen met de gemeente of dit haalbaar is.

Het gaat om de locatie waar soepfabriek Intertaste is gevestigd, aan de rand van Parkhaven in Dichterswijk. De fabrikant wil de locatie aan de Heycopstraat verlaten. Dit biedt kansen voor transformatie en herontwikkeling van de locatie tot een aantrekkelijk woongebied. Met de fabrikant zijn afspraken gemaakt om de grond te verwerven als dit initiatief haalbaar blijk

Ontwikkelaar Plegt-Vos wil de grond overnemen van de fabrikant en aan laten sluiten bij de bebouwing van de wijk Parkhaven. CBRE Global Investors treedt op als eindbelegger. De ontwikkelaar heeft een opzet gemaakt voor een plan dat bestaat uit een gezonde en duurzame wijk met zo’n 395 huurwoningen. Daarvan komen 79 woningen in de sociale huursector (20 procent) en 65 woningen (16,5 procent) in de middenhuur. De overige 251 woningen komen in de dure huursector. Het is de bedoeling om bij de herontwikkeling ook een stuk grond van de gemeente te betrekken. In het plan zit groen en er zijn plekken voor buurtactiviteiten, zodat het gebied aansluit op het Ringpark. Een nieuw aan te leggen brede statige laan met bomen, in het verlengde van het Heycopplein, is onderdeel van het plan.

Bij de verdere uitwerking van het plan kijken de ontwikkelaar en belegger samen met de gemeente naar duurzaamheid, ruimtelijke inpassing en mobiliteit. Met wijkberichten en  informatiebijeenkomsten informeert de gemeente de omwonenden. Aan de hand van de belangstelling en de ingebrachte reacties worden zo nodig aanvullende randvoorwaarden geformuleerd. Omwonenden worden gevraagd naar hun mening, ervaringen en ideeën, zodat we deze tijdens verdere planuitwerking mee kunnen nemen. Het plan past in het bestemmingsplan en de bijbehorende wijzigingsbevoegdheid.

Reacties