CDA: Herinrichting ’t Goylaan is nog niet af

Foto: Googlemaps, screenshot

De gemeente heeft volgens het CDA de herinrichting van de ’t Goylaan onzorgvuldig geëvalueerd. De gemeente gaat voorbij aan terechte zorgen van bewoners. Bewoners klagen over hulpdiensten die over fietspaden rijden, gevaarlijke situaties op het voorrangsplein en bussen die op de toeleidende wegen tot 40% vertraging oplopen. Het CDA wil dat waar mogelijk nog verbeteringen worden aangebracht.

De doorstroming over de heringerichte ’t Goylaan lijkt voor veel routes en tijden positief uit te pakken. Echter, de beleving is lang niet overal zo positief, zeker bij mensen die uit omliggende buurten de stad uit willen. Dit is ook te zien in de zorgwekkende cijfers over de doorstroming van bussen. Daarnaast zette de CDA-fractie zijn vraagtekens bij de juistheid van de cijfers. Er was al eerder gerommel met de cijfers in de evaluatie. Na vragen van het CDA verklaarde de wethouder dat de meting tussen de Waterlinieweg en de Constant Erzeijstraat inderdaad niet klopte.

En er zijn niet alleen klachten over de doorstroming. Ook maken veel fietsers en voetgangers zich zorgen over hun veiligheid. Zij geven in de evaluatie aan zich veelal onveiliger te voelen. Dit komt onder andere door hulpdiensten die over fietspaden rijden en de onduidelijke inrichting waardoor auto’s door rood rijden, afsteken over parkeerpleinen en te hard rijden.

Het CDA heeft gisteravond bij de commissiebehandeling van de evaluatie van de ’t Goylaan deze zorgen onder de aandacht gebracht. Hiermee wil de fractie ervoor zorgen dat deze fouten niet opnieuw worden gemaakt bij toekomstige verkeersmaatregelen, zoals in Utrecht West.

Ook heeft de fractie bij de wethouder aangedrongen op verbeteringen waar mogelijk. De wethouder zegde daarop toe te onderzoeken of parkeervakken die zorgen voor een onoverzichtelijk plein, kunnen worden verplaatst. Ook zegde zij toe in gesprek te gaan met de hulpdiensten over het rijden over de fietspaden. Tenslotte komt er op verzoek van het CDA nog een derde verkeersmeting, om zo meer inzicht te krijgen in de nieuwe verkeerssituatie.

Reacties

Cookieinstellingen