Utrechtse uitvaartondernemers willen crematorium op Kovelswade bouwen

Foto: gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht voert het beheer over vier algemene begraafplaatsen. Soestbergen, Kovelswade, Tolsteeg en Daelwijck. De gemeente heeft echter nog geen crematorium. Twee Utrechtse ondernemers willen nu een crematorium bouwen op begraafplaats Kovelswade. Het Utrechts college laat weten hier positief tegenover te staan. Het is de bedoeling om op de begraafplaats Kovelswade hiervoor een losstaand klein gebouwtje te bouwen.

Steeds meer overledenen worden gecremeerd. In Utrecht kiest nu ongeveer driekwart van de inwoners voor een crematie. De behoefte aan graven en het gebruik van de begraafplaatsen neemt om die reden af. Tegelijk ontwikkelt zich de behoefte van mensen naar een persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige uitvaart. Deze beide veranderingen bieden volgens het college een ontwikkelkans voor de begraafplaats Kovelswade. De eigenheid en schoonheid van de oude begraafplaats en het koepelvorminge aulagebouw hebben een waarde die iets kan toevoegen aan het karakter van een uitvaart.

De rijksmonumentale aula op Kovelswade is echter verouderd en moet dringend gerenoveerd worden. De aula op Kovelswade wordt momenteel slechts circa 20 keer per jaar voor begrafenisplechtigheden gebruikt. Bij de realisatie van een crematorium zal dat gebruik aanzienlijk worden geïntensiveerd, naar verwachting tot circa 300 tot 600 keer per jaar. Dit verhoogde gebruik en de daarmee gepaard gaande hogere inkomsten bieden een kans op het up to date brengen van de aula.

In 2016 vonden nog slechts 298 begrafenissen plaats op de vier gemeentelijke begraafplaatsen. Door het toenemen van het aantal crematies is er een aanzienlijke overcapaciteit aan beschikbare graven in Utrecht.

Een groot deel deel van de kosten van het beheer en onderhoud van de vier begraafplaatsen wordt gedekt uit de algemene middelen. In 2016 bedroeg dit circa 950.000 euro. Het realiseren van een crematorium zal volgens het college een positief effect hebben op de exploitatie van de algemene begraafplaatsen.

Het college staat dan ook positief tegenover het initiatief van de twee Utrechtse ondernemers voor het crematorium omdat hiermee het gebruik van de aula en de begraafplaats wordt geïntensiveerd en een hogere kostendekkendheid wordt bereikt.

Het college heeft daarom besloten om een haalbaarheidsonderoek uit te laten voeren naar de realisatie van het crematorium. Eind derde kwartaal 2017 worden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwacht. Deze resultaten zullen in het najaar met de gemeenteraad worden gedeeld en dan zal de raad ook geïnformeerd worden over de eventuele vervolgstappen.

Reacties