Stichting NIX18 gaat naleving leeftijdgrens alcoholgebruik controleren

Foto: Pixabay

De naleving van de leeftijdgrens van 18 jaar voor alcoholgebruik in de horeca laat nog te wensen over. Het nalevingspercentage is slechts 15 procent. Stichting NIX18 moet hier verandering in brengen.

Een vertegenwoordiging van de Utrechtse horeca heeft in samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland daarom de stichting ‘NIX18 in Utrecht’ opgericht. Deze stichting zal het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens binnen de horeca zelf organiseren voor een pilotperiode van één jaar. De stichting stimuleert ondernemers om de leeftijdsgrens te hanteren en gaat met de ondernemers in gesprek als het fout gaat.

De toezichtcontroles op de naleving worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Objectief. Dit onderzoeksbureau heeft in 2016 ook het nalevingsonderzoek van de gemeente Utrecht gedaan.

De deelnemende horecaondernemers hebben een eigen inleg. Met deze inleg worden de controles betaald. Per geconstateerde overtreding zullen de deelnemende horecaondernemers een deel van hun inleg in de stichting kwijtraken. Ongeveer 50 horecaondernemers die gevestigd zijn in de binnenstad van Utrecht nemen deel aan de pilot.

Onderzoeksbureau Objectief zal de horecabedrijven en de gemeente informeren over de resultaten van de controles. Als een aan de pilot deelnemende horecagelegenheid voor de derde keer de regelgeving niet naleeft, mag dit bedrijf niet meer verder deelnemen.

Op 30 juni wordt het convenant dat met de stichting NIX18 in Utrecht is opgesteld getekend door de wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt. De stichting begint officieel op 1 juli met de pilot.

Reacties