Extra geld voor de aanpak van armoede en schulden

Foto: Pixabay

Het college heeft de gemeenteraad in de Voorjaarsnota voorgesteld om jaarlijks €350.000 voor 2017 en 2018 extra beschikbaar te stellen, voor trajecten schulddienstverlening via Stadsgeldbeheer. Deze trajecten zijn specifiek bedoeld voor cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen van alle zorginstellingen.

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, zodra dit mogelijk is, uit kunnen stromen naar zelfstandig wonen. Als financiële problemen een knelpunt vormen in de uitstroom naar zelfstandig wonen is het van belang dat mensen hier zo snel mogelijk mee geholpen worden, zodat dit geen vertraging in verdere stappen naar zelfstandigheid oplevert. Daarom wordt er extra inzet gepleegd op de aanpak van armoede en schulden voor deze groep mensen.

Ook is een taskforce van het Leger des Heils en De Tussenvoorziening aan het werk om financiële knelpunten die de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen aan te pakken. De taskforce zoekt daarbij een brede samenwerking met opvanginstellingen, gemeentelijke diensten, corporaties, bewindvoerders, buurtteams en anderen.

Reacties

Cookieinstellingen