Iedereen komt goed uit de verf in Voorjaarsnota Utrecht

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Vandaag maakte het gemeentebestuur de plannen bekend voor de begroting van het volgende jaar in de Voorjaarsnota 2016. Hieruit blijkt dat het financieel goed in de gemeente Utrecht.

De stad Utrecht kan, dankzij diverse meevallers zoals een hogere opbrengst van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) en een hogere uitkering van het Rijk, volgend jaar 90 miljoen euro extra besteden. En dat houdt in dat een aantal wensen, tegenvallers en noodzakelijke onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden kunnen worden gefinancierd. Een groot deel van het extra geld wordt gebruikt om gaten te dichten. Veel bezuinigingen die eerder waren aangekondigd blijken niet haalbaar te zijn. Die bezuinigingen worden nu teruggedraaid.

Singel: Bij het pakket wensen behoort de financiering van de aanleg van het laatste stukje singel bij Hoog Catharijne waarvoor de benodigde 9 miljoen euro nu beschikbaar is. Dat houdt in dat in 2020 inwoners van Utrecht helemaal rond het centrum kunnen varen of schaatsen. Bedrijven: Verder wordt één miljoen uitgetrokken om beginnende bedrijven te ondersteunen. De gemeente wil dat deze bedrijven met dit geld in de stad blijven. Stadspromotie: Ook één miljoen moet worden uitgegeven om de stad nationaal en internationaal beter op de kaart te zetten.

Tot de categorie tegenvallers kan TivoliVredenburg worden gerekend. Vorige week kwam een adviescommissie met voorstellen om muziekcentrum TivoliVredenburg van de ondergang te redden. Deze adviezen worden volledig overgenomen. Dit houdt in dat Tivoli een structurele huurverlaging krijgt van bijna 1,9 miljoen per jaar, plus extra subsidie van 4 ton per jaar tot en met 2020.

Bij de onderhouds- en verbeteringsvoorstellen behoort onder meer de Domtoren. Volgend jaar is bijna vier ton beschikbaar om te onderzoeken welk groot onderhoud de Domtoren nodig heeft. Voor dat groot onderhoud wordt nu vast gespaard. Voorts gaat de gemeente 5,7 miljoen euro investeren in onderhoud en verbeteren van openbare ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat er sanitaire voorzieningen komen in het centrum en in parken.

Reacties Voorjaarsnota

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Als SP doe je mee met het besturen van de stad om de boel een stuk socialer te maken. Pure winst is dan de uitbreiding van de thuiszorg die het college voorstelt. Aan het begin van deze maand hebben we daar niet voor niets nog op gehamerd. Een flinke stap in de goede richting. Maar ik zie ook 2 miljoen euro extra voor de uitvoering van het armoedebeleid. Samen met de afgesproken vergroting van de sociale woningvoorraad en de zeer beperkte huurverhoging zijn dat de zaken waar je het voor doet, waar je echt het verschil maakt.”

Ook de VVD is uitermate content. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “De VVD is tevreden dat het college ook de komende jaren meer geld uittrekt voor een veilige en schone stad. Utrecht blijft werk maken van meer banen en investeert in de economische aantrekkingskracht van de stad.” De inzet van de stad om meer banen te creëren begint zijn vruchten af te werpen. Afgelopen jaar werden er via het Lokaal Economisch Fonds maar liefst 400 structurele banen en ruim 100 leerwerk- en stageplekken gerealiseerd. Gilissen: “Om nog meer Utrechters aan het werk te krijgen trekt het college tot en met 2018 maar liefst 5,4 miljoen euro uit om meer werkgelegenheid aan te trekken en Utrecht op de kaart te zetten.” Zo investeert de stad in stadspromotie, het aantrekken van nieuwe (sport-) evenementen en industriegebied Lage Weide.

GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer: “Laat ik beginnen om te zeggen dat het een hele mooie Voorjaarsnota is. Tegelijk staan we voor de grote uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen van die groei profiteert. Dus niet alleen de happy few.” Een ander belangrijk vraagstuk dat hier mee samenhangt, is de toenemende segregatie. “GroenLinks wil investeren in een stad voor iedereen. Het gaat heel goed met Utrecht, en met heel veel Utrechters. Tegelijk neemt de tweedeling toe, dat zien we in wijken en op scholen. Voor ons is het tegengaan van deze tweedeling een heel belangrijk onderwerp de komende jaren. “En laten we ook waken voor vertrutting. Krakers en sekswerkers verdwijnen uit de binnenstad, en we zien een toename van de vercommercialisering van de openbare ruimte.

Maar Utrecht is een stad voor kakkers en krakers, en dat moet zo blijven.”

 

Cookieinstellingen