Provincie Utrecht start pilot open wegbermen

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT  –  Elk jaar vinden er bijna 300 aanrijdingen met reeën plaats in de provincie Utrecht. Naast een jaarlijks schadebedrag van ruim €500.000, hebben deze ook verwondingen bij zowel mens als dier tot gevolg. De provincie Utrecht gaat – naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren – een pilot starten met open wegbermen om aanrijdingen met reeën te voorkomen.

In Gelderland heeft Natuurmonumenten onlangs een proef gedaan met open wegbermen in Gelderland. De vegetatie langs de wegen werd kort gemaaid zodat het overzicht verbetert en zowel automobilisten als reeën elkaar eerder opmerken en aanrijdingen worden voorkomen. De proef in Gelderland is dan ook zeer succesvol gebleken, en er komen zelfs vrijwel geen aanrijdingen meer voor op deze locaties.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft daarom het college van Gedeputeerde Staten in Utrecht gevraagd om ook in deze provincie, waar aanrijdingen met wild jaarlijks honderden dieren het leven kost, een dergelijke proef met open wegbermen te starten. Het college heeft hier positief op gereageerd, en verklaart zich hiertoe bereid. Er zal naar geschikte locaties worden gezocht waar de overige flora en fauna niet verstoord zal worden.

Statenlid Femke Merel Arissen: “Wij zijn blij met de bereidheid van het college om ook in Utrecht een pilot met open wegbermen te starten. Uit de antwoorden op onze vragen blijkt echter dat dit helaas niet betekent dat de provincie per direct zal stoppen met het afschieten van reeën, ondanks het feit dat uit onderzoek is gebleken dat afschot niet leidt tot een vermindering van het aantal aanrijdingen. De Partij voor de Dieren zal er echter op blijven aandringen dat hieraan een einde komt en pleiten voor andere maatregelen, waaronder het creëren van open wegbermen, die de verkeersveiligheid wel aantoonbaar verbeteren.”

Reacties

Cookieinstellingen