KNVB zegt lidmaatschap DWSV op

Foto:

Het bondsbestuur van de KNVB heeft met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van voetbalvereniging DWSV opgezegd. Het bondsbestuur heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur van DWSV bij toekomstige wedstrijden van de vereniging de orde zal kunnen handhaven.

Vanwege herhaaldelijke wanordelijkheden is de KNVB met DWSV de afgelopen seizoenen de ‘aanpak risicoverenigingen’ ingegaan. Nadat de fase ‘duiden’ niet met goed resultaat werd doorlopen, stroomde de vereniging door naar de fase ‘sturen’. Er vonden vervolgens meerdere gesprekken plaats tussen de KNVB en het bestuur van DWSV, maar ondanks dat werd nog steeds herhaaldelijk ongewenst gedrag van teams van DWSV waargenomen.
Door het blijven voortduren van dit ongewenste gedrag stroomde DWSV door naar de derde fase van de aanpak risicoverenigingen, ‘straffen’. Tussen de KNVB en DWSV werd een Contract Risicoaanpak opgesteld, waarin onder andere is afgesproken dat DWSV zich actief inzet om de door de KNVB vastgestelde reglementen en ordemaatregelen uit te voeren en zich niet meer schuldig maakt aan incidenten.
Ondanks deze aanpak is het DWSV niet gelukt om een oplossing voor de problematiek te vinden, herhaaldelijk ongewenst gedrag tijdens wedstrijden van teams van DWSV bleef bestaan. Naar aanleiding van de wanordelijkheden tijdens DWSV 1 – Rivierwijkers 1 zag het bondsbestuur geen andere uitweg meer dan het lidmaatschap van DWSV bij de KNVB per direct op te zeggen.

Reacties