Aantal dierproeven Universiteit Utrecht en UMC Utrecht opnieuw vrijwel gelijk gebleven

Foto: kapa65 via pixabay

Het aantal dierproeven van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht is afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Er is een minimale daling van 20.576 in 2021 naar 20.436 in 2022. Dit blijkt uit het gezamenlijke Jaarverslag Dierproeven 2022.

De beide instituten gebruiken proefdieren voor onderzoek en onderwijs. Op die twee terreinen wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van proefdiervrije methoden, zoals organen-op-een-chip, computervoorspellingen, namaakdieren voor studenten Diergeneeskunde om op te oefenen en virtual reality. Tegelijk lijken deze innovaties de laatste jaren nog maar beperkte invloed te hebben op het aantal uitgevoerde dierproeven.

Langzamer
Alhoewel het aantal dierproeven dat door UU en het UMC Utrecht wordt uitgevoerd in de afgelopen tien jaar is gehalveerd, zien we dat de daling in de afgelopen jaren langzamer gaat, zegt Wim de Leeuw, hoofd van de interne toezichthouder Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. “Daar zijn verschillende redenen voor, maar het lijkt erop dat de dierproeven die relatief eenvoudig te vervangen waren in de afgelopen jaren zijn beëindigd, en de dierproeven die nu nog uitgevoerd worden moeilijker te vervangen zijn.”

Nieuw centrum voor proefdiervrije innovaties
De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht blijven zich inzetten voor goed onderwijs en onderzoek met minder proefdieren. De komst van het nieuwe nationale Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) zal daar zeker aan bijdragen, aldus lid van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht Josefien Kursten. “We zijn enorm trots dat het Nationaal Groeifonds heeft besloten 125 miljoen euro voor het CPBT te reserveren. Het CPBT is een initiatief van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en kent een groot aantal landelijke publieke en private partners. Samen met deze partners wil het CPBT een centrum realiseren voor het ontwikkelen en verspreiden van proefdiervrije innovaties en expertise. Het nieuwe centrum wil ook onderwijs, trainingen, advies en ondersteuning leveren om daarmee de acceptatie en het gebruik van proefdiervrije biomedische innovaties te versterken”, aldus Kursten in het voorwoord van het jaarverslag.

Cookieinstellingen