Het St. Bonifatius viert 100-jarig bestaan en heropening vernieuwd schoolgebouw

Foto: St. Bonifatiuscollege

Het St. Bonifatiuscollege in Utrecht viert op dinsdag 28 maart het 100-jarig bestaan én de heropening van het compleet vernieuwde schoolgebouw. Het duurzame en energiezuinige gebouw, met grote klaslokalen en werkpleinen, sluit perfect aan op het onderwijsconcept van de school. Rector Hanneke Schreuder: “Dit geeft ons alle ruimte voor klassikale lessen en tegelijk meer keuzemogelijkheden voor onze leerlingen.”

Veel licht, aardse tinten, een nieuwe vleugel aan het gebouw en een fris binnenklimaat maken het St. Bonifatiuscollege een fijne plek om te leren en te werken. Het 100-jaar oude schoolgebouw aan de Burg. Fockema Andreaelaan werd de afgelopen anderhalf jaar flink onder handen genomen. Siep de Haan geeft al 38 jaar les op de school voor havo, atheneum en gymnasium en ziet elke dag wat het effect is van het vernieuwde én vertrouwde gebouw op leerlingen en collega’s. “De sfeer is zo goed en rustgevend dankzij het kleurgebruik, het nieuwe meubilair en de indeling. Er is voor iedereen een hoekje om samen of zelfstandig te werken. Ook in de lokalen, die groter zijn dan voor de verbouwing, is er nu meer ruimte om groepjes te vormen en onderwijs naar de behoefte van de leerling te geven.”
 
Boni-doet-goed
Wie jarig is trakteert en dus organiseerde het St. Bonifatiuscollege in het kader van de eeuwviering de Boni-doet-goeddag. Met vele verschillende activiteiten haalden de 1.600 leerlingen ruim 15.000 euro op voor Edukans, en onderwijs aan kinderen in Malawi in het bijzonder. Ook zetten de leerlingen zich in voor de omgeving. Op de openingsdag op 28 maart staat er een kunst- en designveiling op het programma, waarmee het Boni Cultuur Fonds wordt gestart. Met steun van dit fonds kan werk van jonge kunstenaars worden aangekocht en steunt de school (oud-)leerlingen die een vooropleiding of masterclass willen volgen.
 
Focus
“Burgerschap is een belangrijk thema op het St. Bonifatius”, vertelt rector Hanneke Schreuder. “De Boni-doet-goeddag is een mooi voorbeeld van hoe we dat in de praktijk brengen. Naast heterogene brugklassen, vakoverstijgend rekenonderwijs en de focus op taalvaardigheid en science, besteden we veel aandacht aan kunst & cultuur. Het is mooi om te zien dat het gebouw nu steeds meer gaat leven dankzij het kunstzinnige werk van leerlingen aan de muren. Daar is bij de inrichting van de school rekening mee gehouden.”
 
Duurzaam
Met de zonnecollectoren op het dak en isolatie- en ventilatiemaatregelen is het St. Bonifatiuscollege bijna energieneutraal. Verduurzaming van schoolgebouwen en leerlingen bewustmaken van de duurzame uitdagingen die er liggen voor een leefbare planeet, zijn speerpunten van PCOU Willibrord, het overkoepelende schoolbestuur waartoe het Boni behoort. PCOU Willibrord werkt hard aan toekomstbestendige schoolgebouwen. Het vernieuwde St. Bonifatiuscollege is daarvan een mooi voorbeeld.

Reacties

Cookieinstellingen