Gemeente maakt plan om druk op leerlingenvervoer te verlichten

Foto: klimkin via pixabay

De gemeente heeft een plan gemaakt om de problemen in het leerlingenvervoer op korte termijn tegen te gaan. Samen met ouders, scholen en de vervoerder zijn mogelijkheden uitgewerkt om onder andere het chauffeurstekort te verminderen. Dit pakt de gemeente aan door de werving van extra chauffeurs en het behouden van bestaande chauffeurs en het beperken van de instroom van leerlingen in het taxivervoer.

Niet alle leerlingen kunnen zelfstandig naar school reizen. En niet alle ouders kunnen hun kind brengen en halen. De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor (een vergoeding voor) passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het chauffeurstekort zorgt ervoor dat het lastiger is om leerlingen op tijd op school af te zetten en een aantal leerlingen heeft momenteel geen vaste chauffeur. Daarom werkt de gemeente samen met ouders, scholen en de vervoerder Willemsen De Koning aan maatregelen.
Wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs): “Het leerlingenvervoer staat in Utrecht al langer onder druk, maar door samen met ouders en scholen te kijken naar haalbare oplossingen zetten we nu een stap vooruit. Voor de lange termijn is er meer nodig, maar door nu al verschillende oplossingen uit te werken willen we de druk zoveel mogelijk van de ketel halen.”
Het grootste probleem is het chauffeurstekort. Dit pakt de gemeente samen met de vervoerder aan op twee manieren: de werving van extra chauffeurs en het behouden van bestaande chauffeurs. Om extra chauffeurs te werven ziet de gemeente kansen in het benaderen van doelgroepen zoals 65-plussers en nieuwkomers (in combinatie met extra taallessen). Daarnaast zoekt de vervoerder samenwerking met touringcarbedrijven, deze hebben het tot juni rustig, om ook hun chauffeurs op te leiden tot taxichauffeur voor het leerlingenvervoer. Verder start de gemeente met de vervoerder een klankbordgroep waarin met de chauffeurs wordt gekeken hoe hun werkplezier vergoot kan worden.
De gemeente Utrecht zet ook in op een lobby richting het Rijk voor het verlengen van de tijdelijke chauffeurspas van 4 naar 8 maanden. Op dit moment is er een lange wachttijd bij het CBR, waardoor chauffeurs geen (her-)examen kunnen doen binnen vier maanden. Daarnaast is 4 maanden vaak te kort voor chauffeurs met een afstand tot de arbeidsmarkt om het vak te leren en het examen af te leggen.
De gemeente kijkt daarnaast of er meer flexibiliteit mogelijk is in de eigen regels rond het leerlingenvervoer, zoals het werken met een opstapplaats om zo meer leerlingen te vervoeren. Ouders en scholen waren verder positief over het eventueel inzetten van een touringcar door de vervoerder mits er voldoende begeleiding is, het leeftijdsverschil tussen de leerlingen niet te groot is en er oog is voor de busindeling. Dit moet nog verder worden onderzocht. Ook wordt zelfstandig vervoer gestimuleerd voor leerlingen die  er aan toe zijn. Dit kan bijvoorbeeld via fietslessen van Fietsmeesters of het inzetten van een E-bike.
Een andere mogelijkheid is om de begin- en eindtijd van de schooldag tijdelijk te wijzigen. De taxibusjes hoeven daarmee niet meer in de spits te rijden en de reistijd neemt af, maar de gevolgen voor scholen, ouders en andere vervoerders die naar Utrecht vervoeren zijn ook groot. Ouders en scholen geven aan dat ze de gevolgen ingrijpend vinden en veel haken en ogen zien, maar geven wel aan dat het de moeite waard is om ervaringen elders in het land te onderzoeken.
Het is al mogelijk om als ouder een kind op vaste dagen/dagdelen zelf te brengen (met vergoeding) en het kind de andere dagdelen per taxi te laten reizen. Er zijn momenteel 140 leerlingen die zo reizen. Er wordt onderzocht of dit kan worden uitgebreid. Naast dit plan voor de korte termijn zijn er ook gesprekken met ouders, bestuurders uit het onderwijs en raadsleden om een strategie voor de lange termijn te ontwikkelen zodat de kwaliteit van het leerlingenvervoer wordt verbeterd.

Cookieinstellingen