Het licht gaat weer aan op het Van Unnikgebouw

Foto: universiteit Utrecht

Het licht is weer aangegaan op én in het Van Unnikgebouw. Op 11 januari 2023 startten de werkzaamheden in het Van Unnikgebouw en zijn het logo en de iconische letters op de toren, die samen de woorden ‘Universiteit Utrecht’ spellen, weer aan.

De verlichting in de letters is verduurzaamd. Dat past bij de ambitie van de UU om van het Van Unnikgebouw een zichtbaar duurzame herontwikkeling te maken. De komende twee jaar wordt het aanwezige asbest verwijderd en wordt de binnenkant volledig en zo veel mogelijk circulair gesloopt, op de gevelpanelen na. Parallel wordt gewerkt aan het ontwerp waarna de bouwers aan de slag gaan om dit gebouw te transformeren tot een modern onderzoeks-, onderwijs- en kantoorgebouw voor de UU.
De 38 letters op het dak zijn recent voorzien van ledverlichting en hebben een onderhoudsbeurt gekregen. De letters en het logo de ‘Sol’ gaan automatische aan en uit met zonsonder- en zonsopgang. Om extra energie te besparen worden de letters uitgeschakeld gedurende de nacht tussen 23.00 en 05.00 uur. Zo verbruiken ze in totaal minder dan 10% van de oude situatie. Deze energiebesparingsmaatregel is onderdeel van de Taskforce Zet de knop om.
In het Van Unnikgebouw staat een groot noodstroomaggregaat dat nog in goede staat is. De UU en aannemer Bnext.nl hebben samen besloten deze aggregaat te doneren aan Oekraïne. Daar is de nood heel hoog en zijn generatoren zeer welkom om ziekenhuizen en andere essentiële maatschappelijke instellingen van stroom te voorzien. Via Stichting De Leeuw Kyiv is de donatie tot stand gekomen. Alle betrokken partijen werken hier belangeloos aan mee. In januari wordt het aggregaat uit het Van Unnikgebouw gehaald en op transport gezet. Een definitieve bestemming is nu nog niet bekend.
Met 22 verdiepingen is het Van Unnikgebouw het hoogste gebouw van de Universiteit Utrecht en daarmee een herkenbaar gebouw, een landmark. Na vijftig jaar trouwe dienst is echter een grondige ingreep noodzakelijk. De gevel, de binnenkant en de installaties voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. Het casco is echter nog prima bruikbaar, net als de laagbouw. Door het gebouw te herontwikkelen in plaats van te slopen, worden er minder grondstoffen gebruikt wordt het stevige skelet opnieuw gebruikt.
De ambitie is om de herontwikkeling tot een voorbeeld te maken van het duurzaam hergebruiken van een bestaand pand. Als het Van Unnikgebouw klaar is, is het gebouw energieneutraal. Het wordt ontwikkeld met de nieuwste kennis en technieken op het gebied van circulaire en gezonde gebouwen. Van binnen en er buiten wordt een uitnodigende plek gecreërd die ontmoeting, verbinding en samenwerking stimuleert. Op de begane grond komen bijvoorbeeld publieke functies. Zo versterkt het Van Unnikgebouw straks, samen met het Kruytgebouw, de levendigheid in het centrumgebied en is het onderdeel van het hart van de campus. De verwachting is dat het gebouw in 2028 in gebruik genomen kan worden met als beoogde eerste gebruikers (delen van) de Faculteit Sociale Wetenschappen en (delen van) de Universitaire Bestuursdienst.

Cookieinstellingen