88% van de kinderen op tijd aangemeld voor basisschool

Foto: klimkin via pixabay

Het stedelijke aanmeldbeleid voor basisscholen in de gemeente Utrecht is succesvol verlopen. Dit jaar meldden ouders zich voor het eerst aan bij de gemeente als centrale plek en is er beter zicht op het aantal aanmeldingen per school in de verschillende wijken.

Vanaf de start op 1 oktober 2021 maakte 80% van de aangeschreven ouders of verzorgers op tijd gebruik van de centrale procedure om zijn of haar kind aan te melden. In de loop van het jaar is dat aantal gegroeid naar 88% waarmee de doelstelling voor het eerste jaar ruimschoots is behaald. Iets meer dan 95% van de ouders of verzorgers heeft voor hun kind een plaats op de eerste school van hun voorkeur gekregen.
Inmiddels heeft ook de Vrije School Utrecht zich bij de stedelijke aanmeldprocedure aangesloten en het bestuur van Happy Kids heeft de intentie om in 2023 aan te sluiten. Op dat moment nemen alle reguliere basisscholen in Utrecht deel aan de stedelijke aanmeldprocedure.
“Het aanmelden op de basisschool in Utrecht is nu eerlijk, open en eenvoudig”, zegt wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs). “De kinderen krijgen evenveel kans op een school van hun voorkeur in de eigen buurt. We zien in de cijfers dat iets meer dan 95% van de kinderen een plaats krijgt op de eerste school van hun voorkeur en iets meer dan 99% in de top drie. Dit is een mooi resultaat van intensieve samenwerking met alle basisscholen in Utrecht en ben ik ontzettend trots op. Met dit aanmeldsysteem vergroten we de kansengelijkheid voor alle Utrechtse kinderen.”
Voor de start van de nieuwe aanmeldprocedure gaven ongeveer 35 scholen aan jaarlijks te moeten loten, omdat er meer aanmeldingen waren dan plekken.Per kwartaal zijn er gemiddeld 11 verschillende basisscholen die te maken hebben met over-aanmelding. Bij 48% van de aanmeldingen was er sprake van een voorrangssituatie, vooral vanwege de broer/zus regeling. De voorrangsregels hebben alleen effect voor de scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Het merendeel van de scholen heeft voldoende plaatsingsruimte en alle kinderen kunnen in hun eigen wijk naar school.
“Ik ben vooral tevreden dat het aanmelden eerlijker en transparanter is en dat we samen met alle scholen en de gemeente dit voor elkaar hebben gekregen. De schaduwlijsten en verschillende informatiebronnen behoren tot het verleden. Ouders melden hun kinderen nu bijna allemaal in hetzelfde kwartaal wanneer hun kind drie jaar wordt. Met de resultaten van de evaluatie zien we wat de effecten zijn en gaan we verder onderzoeken hoe we de nieuwe manier van aanmelden kunnen verbeteren”, aldus Fawzia Nasrullah (PCOU Willibrord) namens de schoolbesturen.

Cookieinstellingen